Kościół św. Mikołaja – spotkanie zespołu roboczego

W dniu 22 sierpnia br z inicjatywy ks. proboszcza parafii św. Mikołaja, ks. Józefa Gubały,
odbyło się robocze spotkanie w celu ustalenia miejsca usytuowania w kościele relikwiarza
Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.
W spotkaniu uczestniczyli : referent ds kanonizacyjnych Archidiecezji ks. dr Andrzej
Scąber, konserwator zabytków p. Piotr Białko.
Środowisko pielęgniarskie reprezentowali : członkinie Katolickiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek i Położnych Krystyna Pęchalska i Helena Matoga, prezes Małopolskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dr Tadeusz Wadas oraz duszpasterz
pielęgniarek i położnych ks. dr Kazimierz Kubik.
Ustalenia : opracowanie projektu relikwiarza, usytuowanie sarkofagu – w nawie bocznej
kościoła.