Modlitwy przy grobie Hanny Chrzanowskiej.

Służebnica Boża Hanna Chrzanowska obecnie spoczywa pod jednym z ołtarzy w kościele św. Mikołaja przy ul. Kopernika w Krakowie.

Przy jej grobie codziennie gromadzą się i modlą nie tylko chorzy i pielęgniarki. Wierni mają nadzieję, że ta kolejna święta z Krakowa uprosi u Boga liczne łaski.

W tym miejscu chcemy prosić o informacje o wszelkich łaskach otrzymanych od Boga za wstawiennictwem Służebni Bożej Hanny Chrzanowskiej.

 

 

Informacje o Sł. Bożej Hannie Chrzanowskiej na stronie parafii pw. Św. Mikołaja