Hani droga ku Niepodległości

Na zdjęciu Hania Chrzanowska – pierwsza od prawej, z orłem na znaku.
Obok niej brat Bohdan, który zginął w Katyniu. Dalej kuzyni i wujek Karol Szlenkier (rozstrzelany wraz z żoną podczas
Powstania Warszawskiego).