“HANIA” IN ACTION ON MADAGASCAR

“HANIA” IN ACTION ON MADAGASCAR

This is a report of the missionary, Daniel Klocha OMI, who has been working on Madagascar for the past 30 years.  He comes from the congregations of Wiazowny, where Hanna Chrzanowska was christened.  A few years ago, Daniel Klocha OMI brought over the relics of the Blessed Hanna Chrzanowska to a big port city in Madagascar – Tamatave also called Toamasina, on the east coast of the island, into an institution for physically and mentally handicapped children (the “Centre”).  The Centre is run by Carmelite Nuns (the “Nuns”), being a smaller order of Our Lady of Mount Carmel. They are helped by the volunteers from Madagascar or, sometimes, from Italy.

“Hania” in action on Madagascar

Read more

Coverage of the ceremony on February 11 in Birmingham

Coverage of the ceremony on February 11 in Birmingham

Article for NACN-USA newsletter.

The Diocese of Birmingham in Alabama Council of Catholic Nurses (DBACCN) and Fr. Joseph Lubrano, SDS (Salvatorian priest) hosted the Holy Sacrifice of the Mass for the intention of all the victims of the pandemic, its imminent cessation and all healthcare workers and caregivers. This was followed by the Sacrament of the Anointing of the sick. A relic of Blessed Hanna Chrzanowska, RN, the first lay Catholic registered nurse to be beatified, was present and will be enshrined a small chapel at St. Joseph Catholic Church in Huntsville, Alabama, USA.

Read more

Trzecia rocznica beatyfikacji błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

Trzecia rocznica beatyfikacji błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

Uroczystości przy relikwiach w kościele św. Mikołaja w Krakowie

              

               

Życzenia przesłane przez Dianę Ruzicką:

Wishing you many blessing on this 3rd anniversary of Blessed Hanna’s beatification. Your dedication, devotion and persistence has given Catholic nurses around the world a saint to emulate and make us proud.

Życzę wielu błogosławieństw w trzecią rocznicę beatyfikacji Błogosławionej Hanny. Wasze poświęcenie, oddanie i wytrwałość dały katolickim pielęgniarkom na całym świecie świętego, którego możemy naśladować i sprawić, byśmy byli dumni.

Blessings from the USA tomorrow. We will be united in prayer. Please give my greetings to the Krakow Catholic nurses.

Błogosławieństwa jutro z USA. Będziemy zjednoczeni w modlitwie. Proszę o pozdrowienie dla krakowskich pielęgniarek katolickich.

In Jesus’ Holy Name,

W święte imię Jezusa,

Diana

KOLENDA

Hanna Chrzanowska napisała kiedyś kolędę o takim właśnie tytule.
Utwór doczekał się opracowania i wykonania, między innymi na koncercie „Proś za nas”, który odbył się w kościele św. Mikołaja w Krakowie
Adaptacji tekstu dokonała pani Agata Bernadt, muzykę napisał pan Joachim Mencel.
Poniżej oryginalny tekst Kolendy, oraz nagranie w wykonaniu pani Agaty Bernadt pochodzące właśnie z tego koncertu.

Uśnijże mi Panno Święta chociaż na godzinę.
Już ja Twoje Dzieciąteczko spowinę, zawinę.
Ręce mam twarde – lecz je zmiękczy święte spowicie,
W sercu pełno żmij – Dzieciątka nie ukąszą skrycie:
Ty, coś węża zdeptała, złóż mi dłoń na piersi.
Wiernam jak wół i osieł, słudzy najwierniejsi!

Tylekroć Tyś mnie wspierała, dziś ja Ci pomogę,
Takaś senna, do Egiptu długa czeka Cię droga:
Józef śpiący u progu tylko patrzeć, jak wstanie
Kiedy usłyszy we śnie anielskie wołanie.
Zawierz mi, Panno Święta! Wycierpiałam tak wiele,
Tyle mego, co to nocne u żłóbka wesele!

Śpi Maryja w kącie stajni na przygarści słomy.
Zawiesiła mnie nad żłóbkiem, jak wieczysty płomyk.
Uczyniła najnędzniejszą Najświętszego stróżem,
Uciszyła w głodnym sercu wzbierającą burzę.
Mam ci, mam ci Dzieciąteczko pod własną opieką,
W sercu radość wzrasta, żar je przyobleka.
Otwierają się oczęta, ich światło mnie syci,
Rozchylają drobne ręce, bieluchne spowicie.
Wychylają się tęskniące do mnie, biednej służki
Trzepocą się pod płótnianką Maleńkiego nóżki.

A lulajże mi Jezuniu, lulajże mi lulaj,
Daj, niech Ci rączęta cieplutko otulę.
Nie świrgoczże tak wesoło – lulajże mi, lulaj
Bo obudzisz uśpioną tam w kącie Matulę.
Zamknij, zamknij śliczne oczka, jeszcze wcześnie, wcześnie
Słyszysz, jak wołek, osiołek postękują we śnie?
A nie śmiej się tak głośno – ciszej, Mały, ciszej.
Bo Cię na złotym tronie zły Herod usłyszy!

Już zasnęło i bieleje wśród miękkiego siana
Śpij, Panienko Najmilejsza, chociażby do rana.
Najszczęśliwszą mi dałaś, najłaskawszą godzinę –
Śpij, już ja Twoje Dzieciąteczko spowinę, zawinę!

Via Lucis z błogosławioną Hanną Chrzanowską

STACJA I

JEZUS POWSTAJE Z MARTWYCH

K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.

W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Panie Jezu, Twoje Zmartwychwstanie jest przełomowym wydarzeniem, które wszystko czyni nowym. Całe stworzenie, które dotąd jęczało i wzdychało, teraz może i powinno wyskakiwać z radości. Jednak nie odczuje jej bez nawrócenia, bez złamania w sobie przekonania o własnej wielkości. Wielka radość wymaga wyznania prawdy, że nie tylko nic nie znaczymy, ale nas po prostu nie ma bez Ciebie. Wielka radość wymaga przylgnięcia do Ciebie z wiarą.

Bł. Hanna nie wyniosła żarliwej wiary z domu, mimo że została ochrzczona jako dziecko. Oto fragment jej wspomnień:

Oboje moi rodzice byli niewierzący: i moja Matka (w paszporcie wyznania ewangelicko-augsburskiego), długie lata w mękach ateistycznego pesymizmu, i mój Ojciec (w paszporcie rzymski katolik) pozytywistyczny wówczas liberał co się zowie! Każde z nich straciło inną wiarę i każdemu z nich został po niej inny osad.

Bł. Hanno Chrzanowska, módl się za nami! Lub inwokacja (Hanno Chrzanowska opiekunko chorych i cierpiących, wstawiaj się za nami! Read more

“Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca” – różaniec, tajemnice radosne

Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca…

Panie Jezu, jak dobrze, że znowu możemy spotkać się z Tobą. Powiedziałeś o sobie: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Tak, jesteś naszym życiem, w Tobie odnajdujemy sens wszystkiego, prowadzisz nas do domu Ojca, skąd wyszliśmy. Walczysz o nas. Ulepieni z prochu, w proch się obrócimy, ale nie umrzemy, bo Twoje życie jest w nas. Podzieliłeś się z nami swoją naturą. Nosimy w sobie otwarcie na nieskończoność, na świętość i nic, co skończone nigdy nas nie zadowoli. Dziś chcemy w sposób szczególny dziękować za dar naszego życia. Stworzyłeś nas z miłości, z miłością i do miłości, więc niespokojni będziemy dopóki na nią nie odpowiemy.

Jako wprowadzenie do dzisiejszej adoracji wysłuchajmy Pieśni Madonny na chwałę człowieka Romana Brandstaettera: Read more