{:pl}Kalendarium{:}{:en}Kalendarium{:}

{:pl}

Kalendarium życia

Hanny Chrzanowskiej

 • Ur. 7. X .1902 roku w Warszawie przy ul. Senatorskiej 38, ochrzczona w kościele parafialnym w Wiązownie. Ojciec – Ignacy Chrzanowski, prof. UJ, autor Historii literatury niepodległej Polski, matka – Wanda ze Szlenkierów. Brat Bohdan ur. 26 IX 1900 r.
 • 1910 r. – przeniesienie się rodziny Chrzanowskich do Krakowa, gdzie ojciec – Ignacy Chrzanowski – obejmuje Katedrę Historii Literatury UJ. Nauka Hanny na pensji panny Stanisławy Okołowiczówny przy ul. Pańskiej w Krakowie. Przyjaźń z Anielką Chałubińską – wnuczką Tytusa Chałubińskiego.
 • Rok 1913-1914 – pobyt w Zakopanem w celach leczniczych.
 • 1915-1920 r. – nauka w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum Realnym ss. Urszulanek w Krakowie zakończona maturą.
 • 1920 r. – udział w zbiórkach odzieży i żywności w domach krakowskich na potrzeby wojny 1920 r., pomoc na stacji kolejowej, udział w kursach pielęgniarskich organizowanych przez Amerykański Czerwony Krzyż. Znajomość ze Stellą Tylską, praktyka w Klinice Chirurgicznej w Krakowie – pielęgnacja rannych.
 • 1920-1922 r. – studia na Wydziale Filozoficznym UJ.
 • Praca w Ambulatorium Panien Ekonomek założonym przez Marię Epsteinówną.·
 • 1922-1924 r. – nauka w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa kierowanej przez Helen Bridge. Dyplom – czerwiec   1924 r.
 • 1925 r. – roczne stypendium Fundacji Rockefellera w Paryżu.
 • 1926-1929 r. – praca pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w         Krakowie. Praca w Poradni Przeciwgruźliczej, Poradni dla Niemowląt, Poradni dla Kobiet Ciężarnych. Stypendium Fundacji Rockefellera w Belgii dla zapoznania się z pracą pielęgniarki – higienistki szkolnej.
 • 1929 r. – kilkumiesięczny wyjazd do sanatorium w Szwajcarii.
 • 1929-1939 r. – redaktor naczelny “Pielęgniarki Polskiej” – czasopisma Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Autorka 42 artykułów, a łącznie z “Kroniką Pielęgniarską” i przeglądem pism krajowych i zagranicznych – ponad 60.
 • 1931-1933 r. – asystentka dyrektorki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.
 • 1934 r. – opublikowanie pod pseudonimem Agnieszka Osiecka powieści Klucz Niebieski.
 • 1935 r. – prace przy ustawie o pielęgniarstwie.
 • 1938 r. – opublikowanie razem z Teresą Kulczyńską Zabiegów pielęgniarskich (Wyd. Polskie Stowarzyszenie  Pielęgniarek Zawodowych). Książka wznawiana w latach 1938, 1943 (Wyd. Książnica Polska w Glasgow),    1944 (Wyd. Książnica Polska w Glasgow) i 1947 (PZWL) roku.
 • Publikacja wierszy w “Myśli Narodowej”.
 • 1938 r. – opublikowanie pod pseudonimem Agnieszka Osiecka powieści. Krzyż na piasku.
 • Dwukrotny pobyt z ojcem we Włoszech.
 • 1939-1945 r. – pobyt w Krakowie.
 • Śmierć brata Bohdana w Katyniu wiosną 1940 r.
 • Uwięzienie ojca prof. Ignacego Chrzanowskiego w ramach Sonderaction Krakau i wywiezienie do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Śmierć w styczniu 1940 r.
 • Przymusowa przeprowadzka wraz z matką z domu profesorów UJ przy al. Słowackiego 15 do domu przy ul. Radziwiłłowskiej. Wspólne zamieszkanie z Fery – żoną Bohdana i ich maleńką córeczką Wandą.
 • Poł. X. 1939 – 31. III. 1945 r. – praca w Sekcji Pomocy Wysiedlonym Polskiego Komitetu Opiekuńczego jako przewodnicząca działu opieki domowej, a pod koniec jako przewodnicząca Sekcji.
 • 1. IV. 1945-1. IX. 1957 r. – praca w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa w Krakowie jako kierownik szkolenia w otwartej opiece zdrowotnej. Miejsce zamieszkania – Dom Uniwersytecki, ul. Łobzowska 61.
 • 1946 – 1947 r. – stypendium UNRA w Stanach Zjednoczonych.
 • Wykłady na dokształcających kursach pielęgniarskich prowadzone na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.
 • Wykłady z metodyki nauczania w pielęgniarstwie otwartym w Szkole Instruktorek w Warszawie.
 • 1950 r. – ankieta w szkołach całej Polski dotycząca szkolenia w dziale pielęgniarstwa otwartego przeprowadzona na zlecenia Ministerstwa Zdrowia.
 • Udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, kierowanie podkomisją historyczną Oddziału Krakowskiego.
 • 1951-1957 r. -funkcja wicedyrektorki Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie.
 • 1951 r. – śmierć matki, Wandy.
 • 1953 r. – udział w nabożeństwach w Opactwie Tynieckim.
 • 1955 r. – początek konferencji i rekolekcji dla pielęgniarek.
 • 1957 r. – początek pielęgniarstwa parafialnego.
 • 1957 r. – powstanie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, praca w Zarządzie Głównym, a następnie w Komisji Historycznej PTP.
 • l. IX. 1957 -30. VI. 1958 r. – dyrektorka Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie.
 • 1957 r. – odznaka “Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”.
 • 1958 r. – przejście na rentę nauczycielską.
 • Lata 60. – z-ca rzecznika dobra Służby Zdrowia.
 • 1960 r. – Wydanie Pielęgniarstwa w Otwartej Opiece Zdrowotnej, PZWL.
 • 1964 r. – początek kursów pielęgniarskich dla sióstr zakonnych organizowanych pod patronatem kurii krakowskiej.
 • 1964 r. – początek rekolekcji dla chorych w Domu Rekolekcyjnym xx. Salwatorianów w Trzebini (trwały do 1984 r., potem w latach 1984 – 1989 w Kalwarii Zebrzydowskiej u 00. Bernardynów, Nowa Wieś do 1994 r.).
 • 1964 r. – Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej, PZWL, wydanie II.
 • 21. XII. 1965 r. – Order “Pro Ecclesia et Pontyfice” od papieża Pawła VI.
 • “Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej”, PZWL, wydanie III.
 • 1966 r. – operacja w Klinice Ginekologii przy ul. Kopernika. Rad i naświetlania RTG.
 • 1971 r. – początek dwutygodniowych wczasorekolekcji dla chorych w Staniątkach u ss. Benedyktynek.
 • 17. XII. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 • 1973 r. – Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej, PZWL, wydanie IV, uzupełnione i poprawione, (razem z Kazimierą Skobyłko, potem kolejne wydania w 1975 i 1976).
 • 29. IV. 1973 r. – śmierć Hanny Chrzanowskiej.
 • 2. V. 1973 r. – pogrzeb Hanny Chrzanowskiej na cmentarzu Rakowickim prowadzony przez kardynała Karola Wojtyłę.
 • 3. XI. 1998 r. – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

 • Kwiecień 1993r. Po Mszy św. odprawionej w Bazylice oo Franciszkanów przez  ks. bpa Stanisława Smoleńskiego w XX rocznicę śmierci Hanny Chrzanowskiej, wśród zgromadzonych pielęgniarek, chorych i ich opiekunów, padł wniosek o podjęcie starań o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej. Z wnioskiem wystąpiła pielęgniarka Zofia Szlendak – Cholewińska.
 • 4 grudzień 1995 r. Podczas wizytacji kanonicznej Parafii św. Mikołaja w Krakowie przez JE ks. kard. Franciszka Macharskiego, po spotkaniu z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z jego prezesem Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem pielęgniarek i położnych ks. Kazimierzem Kubikiem, zwrócił się do ks. kardynała z prośbą o wszczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze  Hanny Chrzanowskiej.
 • Marzec 1997 r. Biskupi polscy zebrani na 287  Konferencji Episkopatu Polski wyrazili pozytywną opinię o stosowności wszczęcia procesu.
 • Powołanie przez ks. kardynała F. Macharskiego Komisji Historycznej pod przewodnictwem prof. dr hab. Urszuli Perkowskiej i  członków w osobach pielęgniarek : Krystyny Pęchalskiej i Marii Przybylskiej.
 • Październik 1998r. Zakończenie prac Komisji Historycznej. Zebrano ok 3000 stron dokumentów. Proboszcz parafii św. Mikołaja ks. prałat Antoni Sołtysik zwrócił się oficjalnym pismem do ks kardynała o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.
 • 3 listopada1998 r. JE ks kard Franciszek Macharski wydanym dekretem uroczyście otworzył proces beatyfikacyjny. Odbyło się zaprzysiężenie Trybunału w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich. Ceremonii dokonał ks kardynał w obecności mianowanego referenta ds kanonizacyjnych ks prof. hab. Stefana Ryłko. Asystenci ks. Andrzej Scąber i ks. Andrzej Grodecki . Postulatorem zaprzysiężono ks Antoniego Sołtysika  – proboszcza parafii św. Mikołaja, wicepostulatorem – pielęgniarkę Helenę Matogę, notariuszem prawnika, pielęgniarkę Marię Cherian.
 • Maj 1999r. W kościele św. Mikołaja w Krakowie w każdą trzecią środę miesiąca trwają modlitwy o wyniesienie na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Jest to jednocześnie dzień spotkań formacyjnych dla pielęgniarek i położnych.
 • Rozpoczęto przesłuchania świadków życia i dzieła Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Przesłuchano ponad 72 osoby.
 • 30 grudnia 2002 r. Uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym, Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej przez JE ks. kard F. Macharskiego.
 • 30 stycznia 2003 r. Przekazanie dokumentów procesowych do Kongregacji ds Kultu Świętych przy Stolicy Apostolskiej. Postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego został wybrany ks. prałat Mieczysław Niepsuj, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie. Dokumenty przekazali : ks. Postulator Antoni Sołtysik wraz z ks. Kazimierzem Kubikiem.
 • Rozpoczęto opracowywanie POSITIO – relacje o życiu, heroiczności cnót, zeznania świadków, docelowo zawiera 700 stron.
 • 30 września 2015 r. podczas audiencji w Watykanie dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, Papież Franciszek potwierdził dekrety o heroiczności cnót Sług Bożych ks. Franciszka Blachnickiego i pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.
 • 6 kwietnia 2016 r. doczesne szczątki Czcigodnej Służebnicy Bożej zostały przeniesione z Cmentarza Rakowickiego do krypty kościoła św. Mikołaja  w Krakowie przy ul. Kopernika 9.
 • 7 lipca 2017r. Zatwierdzenie przez Papieża Franciszka dekretu beatyfikacyjnego Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Podstawą było uznanie cudu za przyczyna Sługi Bożej.
 • 7 grudnia 2017 r. wydanie Dekretu przez J. Eks. ks. Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, powołującego Komitet Organizacyjny dla przygotowania uroczystości beatyfikacyjnej przewidzianej na 28 kwietnia 2018r., w przeddzień 45 rocznicy śmierci Służebnicy Bożej. W ramach przygotowania do beatyfikacji, 28 dnia każdego miesiąca w kościele św. Mikołaja odbywała się uroczysta Msza św. a po niej konferencje tematyczne przedstawiające życie i dzieło przyszłej Kandydatki na ołtarze. J. Eks. ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski poświecił Bł. Hannie Chrzanowskiej II część Nowenny Jubileuszowej wyrażającej dziękczynienie za odzyskaną niepodległość naszej Ojczyzny. Wskazał na przypominanie Jej postaci podczas kazań, a zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego, a także na spotkania grup charytatywnych i zespołach wolontariuszy.
 • 4 kwietnia 2018 roku trumienka ze szczątkami przyszłej błogosławionej została w procesji przeniesiona z krypty do marmurowego sarkofagu umieszczonego pod zabytkowym tryptykiem w nawie bocznej kościoła św. Mikołaja. Procesję prowadził J. Eks.  Biskup Jan Zając. Uczestniczący w uroczystości odśpiewali litanię do Wszystkich Świętych.
 • 28 kwietnia 2018 Uroczystość beatyfikacji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Legat papieża Franciszka kardynał Angelo Amato odczytał Dekret papieski oraz wygłosił kazanie poświęcone nowej Błogosławionej.
 • Święto patronalne ku czci Błogosławionej zostało wyznaczone na dzień 28 kwietnia

Praca zawodowa Hanny Chrzanowskiej

I. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe:

1. W zakresie szkoły powszechnej – nauczanie domowe i nauka na pensji p. Okołowiczównej w Krakowie.

2. Gimnazjum ss. Urszulanek w Krakowie, z uzyskaniem matury w 1920 r.
3. Kurs sanitarny prowadzony przez amerykańskie pielęgniarki Czerwonego Krzyża, uprawniający do pielęgnowania rannych żołnierzy podczas wojny bolszewickiej.
4. Wolontariuszka w ambulatorium pp. Ekonomek, w którym wykonywano opatrunki ubogim.
5. 1920 – 1921 r. Studia na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ).
6. 1922 – 1924 r. Nauka w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa.
7. 1924 r. Jeden semestr na wydziale polonistyki UJ.
8. 1925 – 1926 r. Roczny pobyt we Francji w ramach stypendium Fundacji Rockefellera, w zakresie pielęgniarstwa społecznego.
9. 1926 r. Miesięczny pobyt w Belgii w ramach stypendium tejże fundacji w zakresie higieny szkolnej.
10. 1946 – 1947 r. Półroczny pobyt w Nowym Jorku, z grupą polskich pielęgniarek w ramach stypendium UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), podczas, którego zapoznała się z organizacją i metodyką pielęgniarstwa domowego w USA.

II. Praca pedagogiczna i pełnione funkcje:

1. 1926 – 1929 r. Praca instruktorki Pielęgniarstwa Społecznego i Zdrowia Publicznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek (USPiH) w Krakowie przy ul. Kopernika.                                       2. 1929 – 1939 r. Pełni funkcję Naczelnego Redaktora fachowego miesięcznika “Pielęgniarka Polska”.                                                                                                                                                                     . 3. 1931 – 1933 r. asystentka dyrektorki Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.
4. Praca w zespole przygotowującym Ustawę o zawodzie pielęgniarki, zatwierdzoną przez Sejm Rzeczpospolitej w 1935 r.
5. 1936 – 1937 r. Wybrana podczas kolejnych zjazdów wiceprzewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.
6. 1939 – 1945 r. praca w Dziale Opieki nad Uchodźcami i Wysiedlonymi w Krakowie – szkolenie sanitariuszek do opieki nad rannymi i ochotniczek do pracy z uchodźcami.
7. Opieka nad dziećmi, adopcje sierot.
8. Od 1945 r. Wykłady na kursach sióstr Pogotowia Sanitarnego PCK w Krakowie.
9. Współpraca z Anną Rydlówną przy tworzeniu programu szkolnego w Szkole Pielęgniarskiej ss. Serafitek w Przemyślu.
10. 1945 – 1957 r. W USPiH, a po przekształceniu w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa – kierownik szkolenia w lecznictwie otwartym, wdrożenie nauczania Pielęgniarstwa Domowego wraz z praktykami oraz funkcja wicedyrektora szkoły.
11. Do roku 1950, wykłady w Katolickiej Szkole Pielęgniarstwa ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie.
12. 1957 – 1958 r. Obowiązki dyrektorki Szkoły Neuropsychiatrycznej w Kobierzynie.
13. Od lat powojennych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia była wykładowcą Szkoły Instruktorek z zakresu metodyki nauczania w otwartej opiece zdrowotnej.                                                                          14. Czerwiec 1957 r. Wdrożenie opieki nad chorymi w domach w ramach Pielęgniarstwa Parafialnego działającego wg programu przygotowanego przez H. Chrzanowską. Program obejmował : Opiekę długoterminową, hospicjum domowe, opiekę terminalną.                                                                                                                                                                                                                                           15. Opracowanie programu trzymiesięcznych kursów dla sióstr zakonnych, pozbawionych możliwości kształcenia przez władze PRL.
16. Wykłady dokształcające dla pielęgniarek w różnych miastach Polski.
17. 1957 r. po utworzeniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), praca w Zarządzie Głównym i długoletnia przewodnicząca Komisji Historycznej w Warszawie i Krakowie.
18. Od lat 60. praca w charakterze zastępcy rzecznika dobra służby zdrowia przy Okręgowej komisji Kontroli Zawodowej w Krakowie.
19. Udział w konsultacjach podczas prac nad organizacją pielęgniarstwa środowiskowego.
20. Współpraca z Teresą Kulczyńską w zakresie konsultacji podczas tworzenia się Wydziału Pielęgniarstwa w Lublinie.

III. Publikacje i opracowania:

1. Próby literackie – wydane dwie powieści pod pseudonimem Agnieszka Osiecka i kilka wierszy.
2. Powieść „Klucz niebieski” (1934), „Krzyż na piasku” (1938), nieopublikowana trzecia powieść „Płonący śnieg” pozostawiona bez określenia daty jej powstania.
3. W latach 1929 – 1939 r. pełniła funkcję redaktora naczelnego fachowego miesięcznika „Pielęgniarka Polska”, w którym zamieściła wiele swoich świetnych artykułów. Prowadziła w nim kronikę i przegląd pism krajowych oraz zagranicznych dotyczących pielęgniarstwa w całym świecie.
4. Pod jej redakcją zostały wydane „Zabiegi pielęgniarskie” (1938 r,), opracowane na podstawie notatek p. Teresy Kulczyńskiej. Wcześniej drukowane w Pielęgniarce Polskiej, doczekały się kolejnych wydań w Polsce, w czasie wojny w Glasgow, oraz w Polsce powojennej.
5. „Wytyczne pracy pielęgniarki społecznej” z uwzględnieniem pracy w poszczególnych poradniach, drukowane cyklicznie w rocznikach 1938 – 1939. Opracowywane wspólnie z pielęgniarką Wandą Lankajtes.
6. Podręcznik „ Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej” wydany w latach: 1960, 1964, 1966. Czwarte wydanie podręcznika zmienione, z elementami pielęgniarstwa środowiskowego, napisany we współpracy z instruktorką Kazimierą Skobyłko, H. Chrzanowska oddała do druku w 1972 roku. Podręcznik ukazał się jednak już po śmierci Chrzanowskiej pod koniec 1973 roku.
7. Niepublikowane zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie domowym, sprawowaniu opieki długoterminowej i terminalnej.
8. 1970 r. Niepublikowane „Wytyczne pracy opiekunki chorych w opiece parafialnej”.
9. „Regulamin parafialnej opiekunki chorych”, zatwierdzony przez ks. kard Karola Wojtyłę w 1971 roku.
10.  Duża ilość referatów, konspektów szkoleń, życiorysów, teksty innych przemówień.
11. Artykuły w „Tygodniku Powszechnym” i „Pielęgniarce i Położnej)
12. Korekty prac magisterskich oraz Podręcznika Instruktora PCK.
13. Niepublikowany Pamiętnik (rękopis, maszynopis). Został opublikowany w 2018 roku.

Time-line of the life of Venerable Servant of God

Hanna Chrzanowska

 • 1902 – born in Warsaw, 7th October, on 38, Senatorska Street. Father – Ignatius Chrzanowski, Professor of Polish Literature at Jagiellonian University (JU). [He was the author of History of the Literature of Independent Poland]. Mother – Wanda, née Szlenkier. She had one brother, Bohdan born 26.IX.1900
 • 1903 – Baptised in the Parish church of St Adalbert, in the parish of Wązownia (summer residence of her maternal grandparents).
 • 1910 – The Chrzanowski family move to Kraków where the father – Ignatius Chrzanowski – takes the chair of the History of Literature at the JU. Hanna goes to a small private school run by Miss Stanisława Okołowiczowa on Pańska Street in Kraków. Hanna is school-friends with Aniela Chałubińska.
 • 1913-1914 – Spends time in Zakopane for health reasons.
 • 1917-1920 – A pupil at the Ursuline convent high school, in Kraków. Graduates with matriculation diploma.
 • 1920 – Takes part in collecting clothing and donations of food from the citizens of Kraków as part of her contribution to the war effort. Participates in volunteering at the main railway station, and undertakes a Red Cross first aid course where she meets for the first time Miss Stella Tylska – an American nurse. Undertakes a practical placement on a surgical unit where she tends to the wounded.
 • 1920-1922 – Studies in the Philosophy Department of JU. Works in the Outpatient Clinic of The Lady Almoners of St Vincent de Paul founded by Maria Epstein.
 • 1922-1924 – Studies at the Warsaw School of Nursing, Director at the time was an American nurse Miss Helen Bridge. Obtains nursing school diploma in June 1924.
 • 1925 – Studies community nursing in Paris, on a Rockefeller scholarship.
 • 1926-1929 – Working in the Kraków School of Nursing and Hygiene in the department of community nursing. Works in TB clinics, neonatal and antenatal clinics. Sent to Belgium on a Rockefeller scholarship to study School Nursing.
 • 1929 – Spent several months in a sanatorium in Davos, Switzerland.
 • 1929-1939 – Editor-in-chief and author of over 42 articles for the Polish nursing journal Pielȩgniarka Polska – the official journal of the Polish Association of Professional Nurses (PSPN). In total she wrote and/or translated from the foreign press or co-authored over 60 professional positions.
 • 1931-1933 – Assistant director of the Warsaw School of Nursing.
 • 1934 – Under the pseudonym Agnieszka Osiecka publishes the novel Niebieski Klucz (The Key to Heaven).
 • 1935 – Works on preparing the Polish Nursing Act [Nursing Legislation].
 • 1938 – Writes together with Teresa Kulczyńska, Zabiegi Pielȩgniarskie (Nursing Procedures) published by the PAPN and reprinted in 1938, again in 1943 and 1944 in Glasgow during the war, and in 1947 by PZWL (The Polish Medical Association Publishing House), in Poland.
 • 1938 – Publishes poems in literary journal Myśl Narodowa.
 • 1938 – Publishes under the pseudonym Agnieszka Osiecka a second novel Krzyż na piasku (A Cross in the Sand).
 • 1938 – Two visits to Italy with her father.
 • 1939-1945 – Moves to Kraków for the duration of the war.
 • 1939 – Hanna’s apartment on 15 Aleje Słowackiego, is requisitioned by the Nazis and she finds accommodation at the apartment of friends on Radziwiłłowska Street. She lives there with her mother and her sister-in-law Fery, and her young niece Wanda for the duration of the war.
 • 1939-1940 – Arrest of Professor Ignatius Chrzanowski as part of Sonderaction Krakau and imprisonment in Sachsenhausen concentration camp, where he dies in January 1940.
 • 1940 – Hanna’s brother Bohdan dies in the Katyń forest massacres in April.
 • 1939-1945 – From October 1939 to April 1945 Hanna works for the Sekcja Pomocy Wysiedlonym Polskiego Komitetu Opiekuńczego (Polish Committee for the Care of Refugees) as head of the home-care section, eventually, by the end of the war taking over the entire social care department.
 • 1945-1957 – Works in the Kraków School of Nursing as head of the community nursing department. Lives in university accommodation on 61 Łobzowska Street.
 • 1946-47 – Sent to USA on a UNHRRA scholarship to study home-based nursing.
 • 1947-49 – Gives lectures on community nursing on behalf of the Ministry of Health as part of continuing nursing education courses for qualified nurses.
 • 1947-50 – Gives lectures in Warsaw on teaching methodologies to community nursing teachers.
 • 1950 – Organises and is responsible for analysing a questionnaire sent out to all schools of nursing in Poland looking at the teaching of community nursing, on behalf of the Ministry of Health.
 • 1951 – Her mother – Wanda Chrzanowska – dies.
 • 1951-52 – Starts going to the Benedictine Abbey of Tyniec, outside of Kraków.
 • 1951-1957 – Deputy director of the Kraków School of Nursing.
 • 1955 – Beginning of religious conferences and retreats for nurses.
 • 1957 – Establishment of new nursing organisation – The Polish Nursing Association. Takes part in the activities of the association and is director of the History of Nursing Section in Kraków.
 • 1957-58 – Director of Kobierzyn School of Psychiatric Nursing.
 • 1957 – Attends the first Nurses’ Pilgrimage to Our Lady of Czȩstochowa.
 • 1957 – Awarded a government honour for exemplary work in the Health Service – ‘Za wzorową pracȩ w Służbie Zdrowia.
 • 1957/58 – Becomes a Benedictine oblate of Tyniec Abbey.
 • 1957-58 – Establishes Parish Nursing.
 • 1958 – Retires on a teacher’s pension.
 • 1960s – Nursing spokesperson for the Ministry of Health and panel member on Nurses’ Professional Conduct Committee.
 • 1961 – PZWL publishes Pielȩgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej (Nursing Care in the Community); 1964 first reprint; 1965 second reprint.
 • 1963 – Diagnosed with cancer.
 • 1964 – Starts community care courses for religious nursing sisters for the Kraków Diocese.
 • 1964-1984 – Starts organising retreats for the sick in the Salvatorian Fathers Retreat Centre in Trzebinia. From 1984-89 these are held in Kalwaria Zebrzydowska (run by the Bernardine Fathers)
 • 1965 – Awarded Papal honour Pro Ecclesia et Pontifice, 21st December by Blessed Pope Paul VI.
 • 1966 – Undergoes surgery and X-ray treatment for cancer at the gynaecology department of the University of Kraków Hospital, on Kopernika Street.
 • 1971 – Beginning of holiday-retreats for the sick at the Abbey of Benedictine nuns in Staniątki.
 • 1971 – Receives from the Polish government The Officers Cross of the Order of Polonia Restituta, 17th December.
 • 1973 – Second revised and enlarged edition of Nursing Care in the Community, written together with Kazimiera Skobyłko; with further reprints in 1975 and 1976.
 • 1973 – On Sunday 29th April Hanna Chrzanowska dies.
 • 1998 – On the 3rd November opening of Hanna’s canonisation cause in Kraków.
 • 2015 – Acknowledgement in Rome on 30th September of the heroic virtues of Servant of God Hanna Chrzanowska.
 • 2017 – Acceptance in Rome on 7th July of miracle obtained through the intercession of Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska.

Professional work of Hanna Chrzanowska

I Education and professional courses

1. Primary School: Home educated and as a border at the private school of Mrs Okołowiczowa, in Kraków.
2. High School: Ursuline Convent School in Kraków. Finished with Matriculation Diploma 1920.
3. 1920 First Aid Course ran by the American Red Cross, enabling basic care of wounded soldiers during the                Bolshevik War.
4. 1920 – 1922 Polish Studies in the Philosophy Department of the Jagiellonian University.
5. 1922 Volunteering in the Out-Patient Clinic of The Lady Almoners, where the poor could access basic nursing care.
6. 1922 -1924 Nursing studies at the Warsaw School of Nursing.
7. 1925-1926 Yearly Rockefeller Foundation scholarship to study community nursing in France.
8. 1926 Monthly stipend to Belgian to learn school nursing.
9. 1946-1947 Half-yearly stay in New York City with a group of Polish nurses under the auspices of United Nations Refugee Relief Agency (UNRRA), part of which involved looking at visiting nurse services in the USA.

II Educational Work of Hanna Chrzanowska

1. 1926-1929 Instructor in community nursing and public health at the University School of Nursing and Hygiene (USPiH) in Kraków, on Kopernika Street.
2. 1931-1933 Vice-Principal of the Warsaw School of Nursing.
3. 1939-1945 Training of First Aid workers and nursing assistants to care for the wounded, refugees and displaced peoples.
4. 1945 -1950 Lectured to Polish Red Cross nurses at the Catholic Nursing School of the Daughters of Charity in Kraków.
5. 1945-1957 Director of Community nursing at the State School of Nursing in Kraków.
6. 1957-1958 Director of Kobierzyn State School of Psychiatric Nursing.
7. From the end of Second World War, at the request of the Ministry of Health, lectured in Warsaw to nurse-teachers about community nursing and educated future community nurse-teachers.
8. Lectured in towns around Poland to qualified nurses as part of their continuing education programmes.
9. As part of her Parish Nursing programme she organised a three month basic nursing course aimed at health-care assistants and religious sisters. These courses continued after the death of Hanna Chrzanowska. Approximately 700
religious sisters completed the course that had been denied access to nursing education by the Polish Socialist Republic.

III Publications and edited works of Hanna Chrzanowska

1. Literary positons – two novels written under the pseudonym Agnieszka Osiecka and several poems. Klucz Niebieski (The Key to Heaven) published in 1934 and Krzyż na Piaskach (Cross in the Sand) published in 1938 and an unpublished third novel Płonący Śnieg (Flaming Snow) left in manuscript form. It is not clear when it was written.
2. 1929-1939 Editor-in- chief of the professional nursing journal of the Polish Association of Professional Nurses (PTPZ) Pielęgniarka Polska, (Polish Nurse). She published in the journal many of her own excellent articles. She
also ran a column in the journal of a review of foreign nursing and medical press.
3. She published under her editorship a nursing textbook Zabiegi Pielęgniarskie (Nursing Interventions) in 1938 based on the lecture notes of Teresa Kulczyńska parts of which had already appeared in the nursing journal
Pielęgniarka Polska (Polish Nurse). The book went through many reprints. During the Second World War the book was also reprinted in Glasgow for the medics and nurses fighting in the Polish Allied forces.
4. 1938-1939 edited with Wanda Lankajtes and publish in the nursing journal a cycle of articles – Guidelines for Community Nurses, (Wytyczne pielęgniarki społecznej).
5. Edited a textbook with Kazimiera Skobyłko – Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej – Community Nursing, published in 1960 and reprinted in 1964 and 1965. A fourth edition was publish posthumously.
6. Unpublished reflections on ethical issues in community nursing concerning long-term and palliative nursing care.
7. Unpublished Memoires – currently only available in manuscript form.
8. Articles in Kraków based Catholic weekly – Tygodnik Powszechny and nursing journal Pielęgniarka i Położna.
9. Unpublished Wytyczne pracy opiekunek chorych w opiece parafialnej (Guidelines for Healthcare workers in Parish Nursing) approved by Cardinal Karol Wojtyła for the Parish Nursing Project and distributed to those involved
in Parish Nursing.
10. Huge number of unpublished talks, lesson-plans, biographies and speeches extant in manuscript form only.
11. Opinions and reviews of Masters’ thesis and a corrected proof of a Polish Red Cross instructors’ manual.{:}{:en}

Timeline of the life of Venerable Servant of God

Hanna Chrzanowska

 • 1902 – born in Warsaw, 7th October, on 38, Senatorska Street. Father – Ignatius Chrzanowski, Professor of Polish Literature at Jagiellonian University (JU). [He was the author of History of the Literature of Independent Poland]. Mother – Wanda, née Szlenkier. She had one brother, Bohdan born 26.IX.1900
 • 1903 – Baptised in the Parish church of St Adalbert, in the parish of Wązownia (summer residence of her maternal grandparents).
 • 1910 – The Chrzanowski family move to Kraków where the father – Ignatius Chrzanowski – takes the chair of the History of Literature at the JU. Hanna goes to a small private school run by Miss Stanisława Okołowiczowa on Pańska Street in Kraków. Hanna is school-friends with Aniela Chałubińska.
 • 1913-1914 – Spends time in Zakopane for health reasons.
 • 1915-1920 – A pupil at the Ursuline convent high school, in Kraków. Graduates with matriculation diploma.
 • 1920 – Takes part in collecting clothing and donations of food from the citizens of Kraków as part of her contribution to the war effort. Participates in volunteering at the main railway station, and undertakes a Red Cross first aid course where she meets for the first time Miss Stella Tylska – an American nurse. Undertakes a practical placement on a surgical unit where she tends to the wounded.
 • 1920-1922 – Studies in the Philosophy Department of JU. Works in the Outpatient Clinic of The Lady Almoners of St Vincent de Paul founded by Maria Epstein.
 • 1922-1924 – Studies at the Warsaw School of Nursing, Director at the time was an American nurse Miss Helen Bridge. Obtains nursing school diploma in June 1924.
 • 1925 – Studies community nursing in Paris, on a Rockefeller scholarship.
 • 1926-1929 – Working in the Kraków School of Nursing and Hygiene in the department of community nursing. Works in TB clinics, neonatal and antenatal clinics. Sent to Belgium on a Rockefeller scholarship to study School Nursing.
 • 1929 – Spent several months in a sanatorium in Davos, Switzerland.
 • 1929-1939 – Editor-in-chief and author of over 42 articles for the Polish nursing journal Pielȩgniarka Polska – the official journal of the Polish Association of Professional Nurses (PSPN). In total she wrote and/or translated from the foreign press or co-authored over 60 professional positions.
 • 1931-1933 – Assistant director of the Warsaw School of Nursing.
 • 1934 – Under the pseudonym Agnieszka Osiecka publishes the novel Niebieski Klucz (The Key to Heaven).
 • 1935 – Works on preparing the Polish Nursing Act [Nursing Legislation].
 • 1938 – Writes together with Teresa Kulczyńska, Zabiegi Pielȩgniarskie (Nursing Procedures) published by the PAPN and reprinted in 1938, again in 1943 and 1944 in Glasgow during the war, and in 1947 by PZWL (The Polish Medical Association Publishing House), in Poland.
 • 1938 – Publishes poems in literary journal Myśl Narodowa.
 • 1938 – Publishes under the pseudonym Agnieszka Osiecka a second novel Krzyż na piasku (A Cross in the Sand).
 • 1938 – Two visits to Italy with her father.
 • 1939-1945 – Moves to Kraków for the duration of the war.
 • 1939 – Hanna’s apartment on 15 Aleje Słowackiego, is requisitioned by the Nazis and she finds accommodation at the apartment of friends on Radziwiłłowska Street. She lives there with her mother and her sister-in-law Fery, and her young niece Wanda for the duration of the war.
 • 1939-1940 – Arrest of Professor Ignatius Chrzanowski as part of Sonderaction Krakau and imprisonment in Sachsenhausen concentration camp, where he dies in January 1940.
 • 1940 – Hanna’s brother Bohdan dies in the Katyń forest massacres in April.
 • 1939-1945 – From October 1939 to April 1945 Hanna works for the Sekcja Pomocy Wysiedlonym Polskiego Komitetu Opiekuńczego (Polish Committee for the Care of Refugees) as head of the home-care section, eventually, by the end of the war taking over the entire social care department.
 • 1945-1957 – Works in the Kraków School of Nursing as head of the community nursing department. Lives in university accommodation on 61 Łobzowska Street.
 • 1946-47 – Sent to USA on a UNHRRA scholarship to study home-based nursing.
 • 1947-49 – Gives lectures on community nursing on behalf of the Ministry of Health as part of continuing nursing education courses for qualified nurses.
 • 1947-50 – Gives lectures in Warsaw on teaching methodologies to community nursing teachers.
 • 1950 – Organises and is responsible for analysing a questionnaire sent out to all schools of nursing in Poland looking at the teaching of community nursing, on behalf of the Ministry of Health.
 • 1951 – Her mother – Wanda Chrzanowska – dies.
 • 1951-52 – Starts going to the Benedictine Abbey of Tyniec, outside of Kraków.
 • 1951-1957 – Deputy director of the Kraków School of Nursing.
 • 1955 – Beginning of religious conferences and retreats for nurses.
 • 1957 – Establishment of new nursing organisation – The Polish Nursing Association. Takes part in the activities of the association and is director of the History of Nursing Section in Kraków.
 • 1957-58 – Director of Kobierzyn School of Psychiatric Nursing.
 • 1957 – Attends the first Nurses’ Pilgrimage to Our Lady of Czȩstochowa.
 • 1957 – Awarded a government honour for exemplary work in the Health Service – ‘Za wzorową pracȩ w Służbie Zdrowia.
 • 1957/58 – Becomes a Benedictine oblate of Tyniec Abbey.
 • 1957-58 – Establishes Parish Nursing.
 • 1958 – Retires on a teacher’s pension.
 • 1960s – Nursing spokesperson for the Ministry of Health and panel member on Nurses’ Professional Conduct Committee.
 • 1961 – PZWL publishes Pielȩgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej (Nursing Care in the Community); 1964 first reprint; 1965 second reprint.
 • 1964 – Starts community care courses for religious nursing sisters for the Kraków Diocese.
 • 1964-1984 – Starts organising retreats for the sick in the Salvatorian Fathers Retreat Centre in Trzebinia. From 1984-89 these are held in Kalwaria Zebrzydowska (run by the Bernardine Fathers)
 • 1965 – Awarded Papal honour Pro Ecclesia et Pontifice, 21st December by Blessed Pope Paul VI.
 • 1966 – Undergoes surgery and X-ray treatment for cancer at the gynaecology department of the University of Kraków Hospital, on Kopernika Street.
 • 1971 – Beginning of holiday-retreats for the sick at the Abbey of Benedictine nuns in Staniątki.
 • 1971 – Receives from the Polish government The Officers Cross of the Order of Polonia Restituta, 17th December.
 • 1973 – Second revised and enlarged edition of Nursing Care in the Community, written together with Kazimiera Skobyłko; with further reprints in 1975 and 1976.
 • 1973 – On Sunday 29th April Hanna Chrzanowska dies.
 • 1998 – On the 3rd November opening of Hanna’s canonisation cause in Kraków.
 • 2015 – Acknowledgement in Rome on 30th September of the heroic virtues of Servant of God Hanna Chrzanowska.
 • 2017 – Acceptance in Rome on 7th July of miracle obtained through the intercession of Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska.

 Timeline of the beatification process of the Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska

 • April 1993. After the Mass in the Basilica of the Franciscans, Fr. Bishop Stanisław Smoleński on the 20th anniversary of the death of Hanna Chrzanowska, among the gathered nurses, the sick and their guardians, a request was made to initiate the beatification process of Hanna Chrzanowska. The application was made by the nurse Zofia Szlendak – Cholewińska.
 • December 4, 1995. During the canonical visitation of the parish Nicholas in Krakow by HE, priest Cardinal. Franciszek Macharski, after a meeting with representatives of the Health Service, the Board of the Catholic Department of the Association of Polish Nurses and Midwives with its president Izabela Ćwiertnia, priest and midwife of priests Kazimierz Kubik, he asked Fr. Cardinal with a request to initiate efforts to elevate Hanna Chrzanowska to the altars.
 • March 1997. The Polish bishops gathered at the 287th Conference of the Polish Episcopate expressed a positive opinion on the appropriateness of initiating the trial.
  Appointment by Fr. Cardinal F. Macharski of the Historical Commission chaired by prof. dr hab. Urszula Perkowska and members of nurses: Krystyna Pęchalska and Maria Przybylska.
 • October 1998. The end of the work of the Historical Commission. 3000 pages of documents were collected. Parish priest of Saint. Nicholas Monsignor Antoni Sołtysik turned in an official letter to the Cardinal for the opening of the beatification process of Hanna Chrzanowska.
 • On November 3, 1998, HE Cardinal Franciszek Macharski issued the decree solemnly opened the beatification process.
  The court was sworn in at the chapel of the Krakow Archbishops. The ceremony was given by the Cardinal in the presence of the appointed referent for canonization priest prof. hab. Stefan Ryłko. Assistants of Father Andrzej Scąber and priest Andrzej Grodecki. The postulator was sworn in by priest Antoni Sołtysik – parish priest of St. Mikołaj, vice postulator – nurse Helena Matoga, notary lawyer, nurse Maria Cherian.
 • May 1999. In the church of St. Mikołaja w Krakowie On every third Wednesday of the month, prayers are being held to raise Hanna Chrzanowska to the altars. It is also a day of formation meetings for nurses and midwives.
  The interrogation of the witnesses of life and the work of the Servant of God Hanna Chrzanowska began. Over 72 people were interviewed.
 • December 30, 2002. Solemn closure of the beatification process at the diocesan level, Servant of God Hanna Chrzanowska by HE, Cardinal F. Macharski.
 • January 30, 2003. Transfer of procedural documents to the Congregation for the Cult of Saints at the Holy See. Roman postulator of the beatification process was elected priest. prelate Mieczysław Niepsuj, director of the Polish Home in Rome. Documents were delivered by: Postulator Antoni Sołtysik together with priest Kazimierz Kubik.
  The development of POSITIO has begun – reports on life, heroic virtues, witness testimonies, ultimately containing 700 pages.
 • 30 September 2015 during an audience in the Vatican for the prefect of the Congregation for the Causes of Saints, Card. Angelo Amato, Pope Francis confirmed the decrees on the heroic virtues of the Servants of God, Fr. Franciszek Blachnicki and nurse Hanna Chrzanowska.
 • On April 6, 2016, the mortal remains of the Venerable Servant of God were moved from the Rakowicki Cemetery to the crypt of the church of St. Nicholas in Krakow at ul. Copernicus 9.
 • July 7, 2017 Approval by Pope Francis of the decree of the beatification of the Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska. The basis was the recognition of the miracle as the cause of the Servant of God.
 • December 7, 2017 issue of the Decree by J. Eks. Fr.. Archbishop Metropolitan of Krakow Marek Jędraszewski, who appointed the Organizing Committee for the preparation of the beatification ceremony planned for April 28, 2018, on the eve of the 45th anniversary of the death of the Servant of God. As part of the preparation for the beatification, on the 28th of each month in the church of Saint. Nicholas held a solemn Mass. and subsequent thematic conferences presenting the life and work of the future candidate for the altars. J. Eks. Fr.. Archbishop Marek Jędraszewski blessed Blessed Hanna Chrzanowska the second part of the Jubilee Novena expressing thanks for the regained independence of our Homeland. He pointed to the remembrance of her characters during sermons, especially during the Lent and the Easter Triduum, as well as to meetings of charity groups and volunteer groups.
 • On 4 April 2018, the coffin with the remains of the future blessed was moved from the crypt to the marble sarcophagus placed under the historic triptych in the side aisle of the church of St. Nicholas. The procession was conducted by J. Eks. Bishop Jan Zając. Participants in the ceremony sang a litany to All Saints’ Day.
 • April 28, 2018 Beatification ceremony at the Sanctuary of the Divine Mercy in Łagiewniki. Legate of Pope Francis Cardinal Angelo Amato read the Papal Decree and gave a sermon dedicated to the new Bliss

 

 

Professional work of Hanna Chrzanowska

I Education and professional courses

1. Primary School: Home educated and as a border at the private school of Mrs Okołowiczowa, in Kraków.
2. High School: Ursuline Convent School in Kraków. Finished with Matriculation Diploma 1920.
3. 1920 First Aid Course ran by the American Red Cross, enabling basic care of wounded soldiers during the                Bolshevik War.
4. 1920 – 1922 Polish Studies in the Philosophy Department of the Jagiellonian University.
5. 1922 Volunteering in the Out-Patient Clinic of The Lady Almoners, where the poor could access basic nursing care.
6. 1922 -1924 Nursing studies at the Warsaw School of Nursing.
7. 1925-1926 Yearly Rockefeller Foundation scholarship to study community nursing in France.
8. 1926 Monthly stipend to Belgian to learn school nursing.
9. 1946-1947 Half-yearly stay in New York City with a group of Polish nurses under the auspices of United Nations Refugee Relief Agency (UNRRA), part of which involved looking at visiting nurse services in the USA.

II Educational Work of Hanna Chrzanowska

1. 1926-1929 Instructor in community nursing and public health at the University School of Nursing and Hygiene (USPiH) in Kraków, on Kopernika Street.
2. 1931-1933 Vice-Principal of the Warsaw School of Nursing.
3. 1939-1945 Training of First Aid workers and nursing assistants to care for the wounded, refugees and displaced peoples.
4. 1945 -1950 Lectured to Polish Red Cross nurses at the Catholic Nursing School of the Daughters of Charity in Kraków.
5. 1945-1957 Director of Community nursing at the State School of Nursing in Kraków.
6. 1957-1958 Director of Kobierzyn State School of Psychiatric Nursing.
7. From the end of Second World War, at the request of the Ministry of Health, lectured in Warsaw to nurse-teachers about community nursing and educated future community nurse-teachers.
8. Lectured in towns around Poland to qualified nurses as part of their continuing education programmes.
9. As part of her Parish Nursing programme she organised a three month basic nursing course aimed at health-care assistants and religious sisters. These courses continued after the death of Hanna Chrzanowska. Approximately 700
religious sisters completed the course that had been denied access to nursing education by the Polish Socialist Republic.

III Publications and edited works of Hanna Chrzanowska

1. Literary positons – two novels written under the pseudonym Agnieszka Osiecka and several poems. Klucz Niebieski (The Key to Heaven) published in 1934 and Krzyż na Piaskach (Cross in the Sand) published in 1938 and an unpublished third novel Płonący Śnieg (Flaming Snow) left in manuscript form. It is not clear when it was written.
2. 1929-1939 Editor-in- chief of the professional nursing journal of the Polish Association of Professional Nurses (PTPZ) Pielęgniarka Polska, (Polish Nurse). She published in the journal many of her own excellent articles. She
also ran a column in the journal of a review of foreign nursing and medical press.
3. She published under her editorship a nursing textbook Zabiegi Pielęgniarskie (Nursing Interventions) in 1938 based on the lecture notes of Teresa Kulczyńska parts of which had already appeared in the nursing journal
Pielęgniarka Polska (Polish Nurse). The book went through many reprints. During the Second World War the book was also reprinted in Glasgow for the medics and nurses fighting in the Polish Allied forces.
4. 1938-1939 edited with Wanda Lankajtes and publish in the nursing journal a cycle of articles – Guidelines for Community Nurses, (Wytyczne pielęgniarki społecznej).
5. Edited a textbook with Kazimiera Skobyłko – Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej – Community Nursing, published in 1960 and reprinted in 1964 and 1965. A fourth edition was publish posthumously.
6. Unpublished reflections on ethical issues in community nursing concerning long-term and palliative nursing care.
7. Unpublished Memoires – currently only available in manuscript form.
8. Articles in Kraków based Catholic weekly – Tygodnik Powszechny and nursing journal Pielęgniarka i Położna.
9. Unpublished Wytyczne pracy opiekunek chorych w opiece parafialnej (Guidelines for Healthcare workers in Parish Nursing) approved by Cardinal Karol Wojtyła for the Parish Nursing Project and distributed to those involved
in Parish Nursing.
10. Huge number of unpublished talks, lesson-plans, biographies and speeches extant in manuscript form only.
11. Opinions and reviews of Masters’ thesis and a corrected proof of a Polish Red Cross instructors’ manual.{:}