Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 21

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 21

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ

2024/02/18

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Benedykcie – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.
Błogosławiona Hanno Chrzanowska – módl się za nami.

Boga za Jego wielkie dzieła wysławiająca-
Jezusa Chrystusa w tajemnicy Krzyża odnajdująca-
Słowo Boże gorliwie zgłębiająca-
W Eucharystii z Chrystusem się jednocząca-
Z duchowości benedyktyńskiej obficie czerpiąca-
W modlitwie siłę wiary, nadziei i miłości umacniająca-
Z Maryją na pomoc będącym w potrzebie śpiesząca-
Z Matką Bolesną udręczonym współczująca-
W chorych samemu Chrystusowi służąca-
W Kościele świętym oparcia szukająca-
Z pasterzami Kościoła w opiece nad chorymi współpracująca-
Żarem miłości Bożej promieniująca-
Ośmiu błogosławieństw wcieleniem będąca-
Uczynki miłosierdzia ofiarnie spełniająca-
Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca-
Sztuki pielęgniarskiej mądrze nauczająca-
Sumienia pielęgniarek formująca-
Najprostsze posługi względem chorych podejmująca-
O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca-
Chorych i opuszczonych wytrwale szukająca-
Wygnańców i sieroty przygarniająca-
Niepełnosprawnym nadzieję i radość życia przywracająca-
O ciała i dusze podopiecznych dbająca-
W jednaniu chorych z Bogiem pośrednicząca-
Zwyczaj Mszy Świętej w domu chorego wprowadzająca-
Godności chorego z wielkim taktem strzegąca-
Wobec ludzkiej niedoli współczucie budząca-
Do samarytańskiej służby chorym wielu zapalająca-
Do spotkania z chorym i cierpiącym wychowująca-
Boga w pięknie świata dla siebie i innych odkrywająca-
Pogodą ducha smutki rozpraszająca-
Przeciwności mężnie i z ufnością znosząca-
Wszystko, co własne, dla chorych poświęcająca-
Powołanie pielęgniarskie chwalebnie wypełniająca-
Bogu i człowiekowi całym sercem się oddająca-
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiona Hanno.
W. Abyśmy całym życiem dawali świadectwo miłosierdzia.

Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania opracowana przez ks. Kazimierza Kubika, duszpasterza pielęgniarek i położnych archidiecezji krakowskiej

0 komentarzy