{:pl}Artykuł w magazynie Królewskiego Kolegium Pielęgniarstwa{:}{:en}An article in the magazine of the Royal College of Nursing{:}

2018/02/02

{:pl}Wieści o zbliżającej się beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej rozchodzą sie po całym świecie. Coraz większe zainteresowanie budzi polska pielęgniarka, która swoje powołanie zawodowe wzniosła na wyżyny etyki i duchowości, pozostawając przy tym skromną, życzliwą i przyjazną zarówno dla podopiecznych, jak i wszystkich, z którymi spotykała sie na co dzień.

Poniższy artykuł ukazł się na łamach RCN Magazines wydawanym przez Royal College of Nursing w Londynie.

{:}{:en}News of the upcoming beatification of Hanna Chrzanowska spreads throughout the world. The Polish nurse is raising the interest, raising her professional vocation to the heights of ethics and spirituality, while remaining modest, benevolent and friendly to both the wards and everyone with whom she met on a daily basis.

The following article appeared in the pages of RCN Magazines published by the Royal College of Nursing in London.

{:}

0 komentarzy