{:pl}Kościół św. Mikołaja – spotkanie zespołu roboczego{:}{:en}Church of St. Nicholas – a meeting of the working group{:}

2017/08/23

{:pl}W dniu 22 sierpnia br z inicjatywy ks. proboszcza parafii św. Mikołaja, ks. Józefa Gubały,
odbyło się robocze spotkanie w celu ustalenia miejsca usytuowania w kościele relikwiarza
Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.
W spotkaniu uczestniczyli : referent ds kanonizacyjnych Archidiecezji ks. dr Andrzej
Scąber, konserwator zabytków p. Piotr Białko.
Środowisko pielęgniarskie reprezentowali : członkinie Katolickiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek i Położnych Krystyna Pęchalska i Helena Matoga, prezes Małopolskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dr Tadeusz Wadas oraz duszpasterz
pielęgniarek i położnych ks. dr Kazimierz Kubik.
Ustalenia : opracowanie projektu relikwiarza, usytuowanie sarkofagu – w nawie bocznej
kościoła.{:}{:en}On August 22, at the initiative of priest parish priest of Saint. Nicholas, father Józef Gubała,
a working meeting was held to determine the location of the reliquary in the church
Servant of God Hanna Chrzanowska.
The meeting was attended by the referent for the canonization of the Archdiocese of Fr. dr Andrzej
Scąber, conservator of monuments Mr Piotr Białko.
The nursing community was represented by: members of the Catholic Association
Nurses and midwives Krystyna Pęchalska and Helena Matoga, president of Małopolska
District Chamber of Nurses and Midwives Dr. Tadeusz Wadas and a priest
nurses and midwives Fr. dr Kazimierz Kubik.
Arrangements: development of the reliquary’s design, location of the sarcophagus – in the side aisle
church.{:}

0 komentarzy