{:pl}Litania do bł. Hanny Chrzanowskiej{:}{:en}Litany to bl. Hanna Chrzanowska{:}

2018/08/09

{:pl}LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Benedykcie – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.
Błogosławiona Hanno Chrzanowska – módl się za nami.
Boga za Jego wielkie dzieła wysławiająca,
Jezusa Chrystusa w tajemnicy Krzyża odnajdująca,
Słowo Boże gorliwie zgłębiająca,
W Eucharystii z Chrystusem się jednocząca,
Z duchowości benedyktyńskiej obficie czerpiąca,
W modlitwie siłę wiary, nadziei i miłości umacniająca,
Z Maryją na pomoc będącym w potrzebie śpiesząca,
Z Matką Bolesną udręczonym współczująca,
W chorych samemu Chrystusowi służąca,
W Kościele świętym oparcia szukająca,
Z pasterzami Kościoła w opiece nad chorymi współpracująca,
Żarem miłości Bożej promieniująca,
Ośmiu błogosławieństw wcieleniem będąca,
Uczynki miłosierdzia ofiarnie spełniająca,
Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca,
Sztuki pielęgniarskiej mądrze nauczająca,
Sumienia pielęgniarek formująca,
Najprostsze posługi względem chorych podejmująca,
O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca,
Chorych i opuszczonych wytrwale szukająca,
Wygnańców i sieroty przygarniająca,
Niepełnosprawnym nadzieję i radość życia przywracająca,
O ciała i dusze podopiecznych dbająca,
W jednaniu chorych z Bogiem pośrednicząca,
Zwyczaj Mszy Świętej w domu chorego wprowadzająca,
Godności chorego z wielkim taktem strzegąca,
Wobec ludzkiej niedoli współczucie budząca,
Do samarytańskiej służby chorym wielu zapalająca,
Do spotkania z chorym i cierpiącym wychowująca,
Boga w pięknie świata dla siebie i innych odkrywająca,
Pogodą ducha smutki rozpraszająca,
Przeciwności mężnie i z ufnością znosząca,
Wszystko, co własne, dla chorych poświęcająca,
Powołanie pielęgniarskie chwalebnie wypełniająca,
Bogu i człowiekowi całym sercem się oddająca,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiona Hanno.
W. Abyśmy całym życiem dawali świadectwo miłosierdzia.

Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
nr 844/2018, Kraków, 28 kwietnia 2018 r.
abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski
ks. Tomasz Szopa, kanclerz
ks. dr hab. Robert Tyrała, cenzor
O łaskach otrzymanych prosimy zawiadomić:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
31-034 Kraków, ul. Kopernika 9
tel. +48 12 431 22 77
e-mail: kancelaria@parafiamikolaj-krakow.pl

{:}{:en}Litany to Blessed Hanna Chrzanowska

Lord, have mercy on us.

Christ, have mercy on us.

Lord, have mercy on us.

Christ, hear us.

Christ, graciously hear us.

God, the Father of heaven, have mercy on us.

God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.

God the Holy Ghost, have mercy on us.

Holy Trinity, one God, have mercy on us.

Holy Mary, pray for us.

Saint Joseph, pray for us.

Saint Benedict, pray for us.

All the holy men and women, saints of God, pray for us.

Blessed Hanna Chrzanowska, pray for us.

Blessed Hanna, who praised God for His great works, pray for us.

Who found Jesus Christ in the mystery of the cross, pray for us.

Who ardently explored the depths of his Divine Word, pray for us.

Who was united with Christ in the Eucharist, pray for us.

Who drew from the depths of Benedictine spirituality, pray for us.

Who found in prayer the power of faith, hope and charity, pray for us.

Who went with Mary in haste to assist the needy, pray for us.

Who with Our Lady of Sorrows consoled the despondent, pray for us.

Who served Christ in caring for the sick, pray for us.

Who sought support from the Holy Church, pray for us.

Who co-operated with pastors in the care of the sick, pray for us.

Who radiated a passionate love of God, pray for us.

Who was the embodiment of the eight beatitudes, pray for us.

Who selflessly performed acts of charity, pray for us.

Who defended life from conception to death, pray for us.

Who wisely taught the art of nursing, pray for us.

Who nurtured the conscience of nurses, pray for us.

Who administered the most basic nursing care to her patients, pray for us.

Who strove for respect of the nursing profession, pray for us.

Who unfailingly sought out the sick and abandoned, pray for us.

Who gathered to herself refugees and orphans, pray for us.

Who restored hope and joy to the disabled, pray for us.

Who cared for the body and souls of her patients, pray for us.

Who reconciled the sick with God, pray for us.

Who introduced the custom of celebrating Holy Mass in the homes of the sick, pray for us.

Who protected with great care the dignity of her patients, pray for us.

Who confronting human misery evoked compassion, pray for us.

Who inspired many towards service to the sick, pray for us.

Who prepared people to meet the sick and suffering, pray for us.

Who discovered God’s beauty in our world and revealed it to others, pray for us.

Who dispelled sorrows with serenity, pray for us.

Who bravely and faithfully bore all adversities, pray for us.

Who devoted her energies to the service of the sick, pray for us.

Who laudably fulfilled her nursing vocation, pray for us.

Who wholeheartedly gave herself to God and her neighbour, pray for us.

Lamb of God, who takes away the sins of the world, 
Spare us, O Lord. 
Lamb of God, who takes away the sins of the world, 
Graciously hear us, O Lord. 
Lamb of God, who takes away the sins of the world, 
Have mercy on us. 

 

Priest: Pray for us Blessed Hanna

Faithful: So that with our whole life we may give witness to loving kindness.

 

Let us pray:

God, you called Blessed Hanna to serve the sick, poor, and abandoned, may she who with her whole heart answered that call, through her example constantly encourage us in assisting our neighbours. Through Christ our Lord; Amen.

 

IMPRIMATUR

Curia of Archdiocese of Kraków

Nr 844/2018, Kraków, 28 April 2018

Archbishop Mark Jędraszewski

 {:}

0 komentarzy