{:pl}Modlitwy przy grobie Hanny Chrzanowskiej.{:}{:en}Prayers at the grave of Hanna Chrzanowska.{:}

2018/03/10

{:pl}

Służebnica Boża Hanna Chrzanowska obecnie spoczywa pod jednym z ołtarzy w kościele św. Mikołaja przy ul. Kopernika w Krakowie.

Przy jej grobie codziennie gromadzą się i modlą nie tylko chorzy i pielęgniarki. Wierni mają nadzieję, że ta kolejna święta z Krakowa uprosi u Boga liczne łaski.

W tym miejscu chcemy prosić o informacje o wszelkich łaskach otrzymanych od Boga za wstawiennictwem Służebni Bożej Hanny Chrzanowskiej.

Informacje o Sł. Bożej Hannie Chrzanowskiej na stronie parafii pw. Św. Mikołaja{:}{:en}Servant of God Hanna Chrzanowska now rests under one of the altars in the church of St. Mikołaj at ul. Copernicus in Krakow.

At her grave, not only patients and nurses gather and pray daily. The faithful hope that this next saint from Krakow will ask God for many favors.

 

At this point, we want to ask for information about all the favors received from God through the intercession of the Servant of God Hanna Chrzanowska.

 

Information on the Word of God Hanna Chrzanowska on the website of the parish St. Nicholas.{:}

0 komentarzy