{:pl}Relacja z uroczystości 11 lutego 2022 roku w Birmingham{:}{:en}Coverage of the ceremony on February 11 in Birmingham{:}

2022/02/28

{:pl}{:pl}

Rada Pielęgniarek Katolickich (DBACCN) Diecezji Birmingham w Alabamie i ks. Joseph Lubrano, SDS (salwatorianin) byli gospodarzami Mszy świętej 11 lutego 2022 roku w intencji ofiar pandemii, jej rychłego zakończenia oraz wszystkich pracowników służby zdrowia i opiekunów medycznych. Po Eucharystii udzielano sakramentu namaszczenia chorych. W czasie Mszy św. obecne były relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, pierwszej świeckiej katolickiej dyplomowanej pielęgniarki, która została beatyfikowana. Relikwie na stałe zostaną umieszczone w małej kaplicy w katolickim kościele pod wezwaniem św. Józefa w Huntsville, Alabama, USA.

Artykuł biuletynu Stowarzyszenia Pielęgniarek Katolickich USA (NACN-USA).

Ks. Joseph Lubrano, SDS, proboszcz katolickiej parafii św. Józefa, rozpoczął Najświętszą Ofiarę Mszy św. od wnikliwego wyjaśnienia istoty i ustanowienia Światowego Dnia Chorego oraz przesłania Jego Świątobliwości Papieża Franciszka na tegoroczny Dzień Chorego. Zaznaczył, że jest to 30. rocznica ustanowienia tego Dnia.

Diana Ruzicka, MSN, PHN, RN, członkini Rady Pielęgniarek Katolickich i bezpośrednia była prezes Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Katolickich, USA, przedstawiła krótką biografię błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki dyplomowanej, i jej związki z papieżem św. Janem Pawłem II, Światowym Dniem Chorego i salwatorianami.

Po zwolnieniu przez władze komunistyczne z obydwu swoich funkcji, kierowniczki działu pielęgniarstwa środowiskowego, jak również później dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, bł. Hanna rozpoczęła w diecezji krakowskiej pielęgniarstwo parafialne. Pełniąc tę posługę w komunistycznej Polsce, wprowadziła ks. kard. Wojtyłę w odwiedziny chorych w domach, zwłaszcza obłożnie chorych ograniczonych do swoich czterech ścian, oraz koordynowała odprawianie Najświętszej Ofiary Mszy świętej w ich domach. W Krakowie, wraz z kard. Wojtyłą zainicjowali dzień modlitwy za chorych obchodzony w uroczystość Matki Bożej z Lourdes, który, późniejszy papież Jan Paweł II ustanowił dla Kościoła powszechnego w 1992 roku. Jej koneksje z salwatorianami polegały na tym, że błogosławiona Hanna korzystając z bardzo ograniczonych możliwości telefonicznych, samochodowych, a nawet ilościowych co do wózków inwalidzkich, koordynowała organizacją rekolekcji dla chorych w salwatoriańskim ośrodku rekolekcyjnym w Trzebini, pod Krakowem.

Diana przedstawiła również cud, który bezpośrednio przyczynił się do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej 28 kwietnia 2018 r. Było to cudowne uzdrowienie kobiety, która cierpiała na wylew krwi do mózgu i od 6 tygodni była w śpiączce. Lekarze nie dawali nadziei na jej wyzdrowienie. Jednakże, pielęgniarki z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Krakowie wspólnie modliły się o uzdrowienie Zofii. Gdy trwały wspólnie na modlitwie, Anna, jedna z pielęgniarek i znajoma chorej, poczuła wewnętrzny głos przynaglający ją, by udała się do szpitala. Tam zastała Zofię, siedzącą wygodnie przy łóżku, która następnie poprosiła, by zabrano ją do kaplicy i do księdza. Później Zofia ujawniła, że ​​gdy była w śpiączce, przyszła do niej błogosławiona Hanna i powiedziała: „Zosiu, wszystko będzie dobrze”.

Uczestnicy uroczystości otrzymali również Różańce bł. Hanny, które leżał na jej sarkofagu w kościele św. Mikołaja i zostały pobłogosławiony przez ks. Gubałę oraz obrazki i ulotki z bł. Hanną, Tajemnicami różańca oraz Nabożeństwem pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Relikwie błogosławionej Hanny zostały wystawione w prezbiterium przed amboną w sobotę, w wigilię uroczystości i w niedzielę przed Mszą św. Niech Bóg błogosławi wszystkich i niech bł. Hanna i Błogosławiona Dziewica Maryja wstawiają się u Boga za zakończeniem pandemii i wszelkich ograniczeń. BhamCatholicNurses@gmail.com

Ks. Joseph Lubrano, SDS, proboszcz (salwatorianin) i Diana Ruzicka, MSN, MA, MA, PHN, RN, członkini Rady Pielęgniarek Katolickich Diecezji Birmingham w Alabamie (DBACCN) i była prezydent NACN-USA z relikwiami bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki dyplomowanej, w 30. rocznica Światowego Dnia Chorych, 11 lutego 2022 r., Kościół katolicki św. Józefa, Huntsville, AL, USA

Przedmioty rozdawane uczestnikom w 30. rocznicę Światowego Dnia Chorych, Huntsville, AL. Różańce, które spoczywały na sarkofagu bł. Hanny w kościele św. Mikołaja („Kościół Pielęgniarek)” w Krakowie i pobłogosławione przez ks. Gubałę. {:}{:en}

Article for NACN-USA newsletter.

The Diocese of Birmingham in Alabama Council of Catholic Nurses (DBACCN) and Fr. Joseph Lubrano, SDS (Salvatorian priest) hosted the Holy Sacrifice of the Mass for the intention of all the victims of the pandemic, its imminent cessation and all healthcare workers and caregivers. This was followed by the Sacrament of the Anointing of the sick. A relic of Blessed Hanna Chrzanowska, RN, the first lay Catholic registered nurse to be beatified, was present and will be enshrined a small chapel at St. Joseph Catholic Church in Huntsville, Alabama, USA.

Fr. Joseph Lubrano, SDS and pastor of St. Joseph Catholic Church began the Holy Sacrifice of the Mass with an insightful explanation of the World Day of the Sick, its origin and the message of His Holiness Pope Francis. He noted that it was the 30th anniversary.

Diana Ruzicka, MSN, PHN, RN, DBACCN member and Immediate Past President, National Association of Catholic Nurses, U.S.A., then followed with a short biography of Blessed Hanna Chrzanowska, RN and Blessed Hanna’s connection to Pope St. John Paul II, World Day of the Sick and the Salvatorians.

After being fired by communist authorities from both her post as Chair of Community Health Nursing and then the Psychiatric Nursing program, Blessed Hanna started Parish Nursing in the Diocese of Krakow. In this ministry she brought Fr. Wojtyla on home visits to the sick and home bound and coordinated offering the Holy Sacrifice of the Mass in the home in communist Poland. Together they started a day of prayer for the sick on the Feast of Our Lady of Lourdes in Krakow which, as Pope John Paul he made a Feast for the universal church in 1992. Her Salvatorian connection was that with very few phones, cars and wheelchairs Blessed Hanna coordinated retreats for the homebound to the Salvatorian retreat center in Trzebinia, outside Krakow, Poland.

Diana also reviewed the miracle that resulted in her beatification on April 28, 2018. This was the miraculous healing of a nursing student who was also a fellow instructor who suffered a ruptured brain aneurysm and was in a coma for 6 weeks. The doctors voiced no hope of recovery. However, the nurses of the Krakow Catholic Nurses Association prayed in union for Sofia’s recovery. As they were praying, Anna, one of the nurses, felt and interior voice telling her to go to the hospital. There she found Sofa wide away sitting at her bedside, asking to be taken to the chapel and to a priest. Later Sofia revealed that as she was losing consciousness, Blessed Hanna came to her and said, “Sofia, you will be alright.”

All attendees received A Blessed Hanna rosary which was blessed by Fr. Gubała and touched to Blessed Hanna’s sarcophagus at St. Nicholas Church in Krakow Poland, a Blessed Hanna holy card and trifold pamphlet, Mysteries of the rosary and Five First Saturday pamphlets.

Blessed Hanna’s relic was displayed in the sanctuary in front of the ambo at the Saturday vigil and Sunday, Holy Sacrifice of the Mass. May God bless all and may Blessed Hanna and the Blessed Virgin Mary intercede for an end to the pandemic and all restrictions. BhamCatholicNurses@gmail.com

 

{:}{:}{:en}

Article for NACN-USA newsletter.

The Diocese of Birmingham in Alabama Council of Catholic Nurses (DBACCN) and Fr. Joseph Lubrano, SDS (Salvatorian priest) hosted the Holy Sacrifice of the Mass for the intention of all the victims of the pandemic, its imminent cessation and all healthcare workers and caregivers. This was followed by the Sacrament of the Anointing of the sick. A relic of Blessed Hanna Chrzanowska, RN, the first lay Catholic registered nurse to be beatified, was present and will be enshrined a small chapel at St. Joseph Catholic Church in Huntsville, Alabama, USA.

Fr. Joseph Lubrano, SDS and pastor of St. Joseph Catholic Church began the Holy Sacrifice of the Mass with an insightful explanation of the World Day of the Sick, its origin and the message of His Holiness Pope Francis. He noted that it was the 30th anniversary.

Diana Ruzicka, MSN, PHN, RN, DBACCN member and Immediate Past President, National Association of Catholic Nurses, U.S.A., then followed with a short biography of Blessed Hanna Chrzanowska, RN and Blessed Hanna’s connection to Pope St. John Paul II, World Day of the Sick and the Salvatorians.

After being fired by communist authorities from both her post as Chair of Community Health Nursing and then the Psychiatric Nursing program, Blessed Hanna started Parish Nursing in the Diocese of Krakow. In this ministry she brought Fr. Wojtyla on home visits to the sick and home bound and coordinated offering the Holy Sacrifice of the Mass in the home in communist Poland. Together they started a day of prayer for the sick on the Feast of Our Lady of Lourdes in Krakow which, as Pope John Paul he made a Feast for the universal church in 1992. Her Salvatorian connection was that with very few phones, cars and wheelchairs Blessed Hanna coordinated retreats for the homebound to the Salvatorian retreat center in Trzebinia, outside Krakow, Poland.

Diana also reviewed the miracle that resulted in her beatification on April 28, 2018. This was the miraculous healing of a nursing student who was also a fellow instructor who suffered a ruptured brain aneurysm and was in a coma for 6 weeks. The doctors voiced no hope of recovery. However, the nurses of the Krakow Catholic Nurses Association prayed in union for Sofia’s recovery. As they were praying, Anna, one of the nurses, felt and interior voice telling her to go to the hospital. There she found Sofa wide away sitting at her bedside, asking to be taken to the chapel and to a priest. Later Sofia revealed that as she was losing consciousness, Blessed Hanna came to her and said, “Sofia, you will be alright.”

All attendees received A Blessed Hanna rosary which was blessed by Fr. Gubała and touched to Blessed Hanna’s sarcophagus at St. Nicholas Church in Krakow Poland, a Blessed Hanna holy card and trifold pamphlet, Mysteries of the rosary and Five First Saturday pamphlets.

Blessed Hanna’s relic was displayed in the sanctuary in front of the ambo at the Saturday vigil and Sunday, Holy Sacrifice of the Mass. May God bless all and may Blessed Hanna and the Blessed Virgin Mary intercede for an end to the pandemic and all restrictions. BhamCatholicNurses@gmail.com

 

 {:}

0 komentarzy