{:pl}Wystawa „Maria Epstein i Hanna Chrzanowska – niezwykłe krakowskie pielęgniarki”{:}{:en}The exhibition „Maria and Hanna Epstein Chrzanów – unusual Krakow nurses”{:}

2018/06/09

{:pl}

7 czerwca br. na dziedzińcu sióstr dominikanek Na Gródku w Krakowie uroczyście otwarto wystawę poświęconą wyjątkowym pielęgniarkom, które swoją służbę sprawowały na terenie tego miasta. Bohaterkami są: Maria Epstein – prekursorka polskiego pielęgniarstwa zawodowego oraz bł. Hanna Chrzanowska, która całym sercem zabiegała o troskę nad chorymi pozostającymi w domach oraz o pomoc im nie tylko w kwestiach opieki nad ciałem, ale także zadbanie o ich potrzeby duchowe.

Te dwie wspaniałe Pielęgniarki znały się osobiście, gdyż bł. Hanna Chrzanowska była uczennicą Marii Epstein, a potem łączyła ich szczera przyjaźń, nawet wówczas, gdy Maria wstąpiła do klasztoru dominikanek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej bardzo ciekawej wystawy, do której materiały udostępniły mniszki dominikańskie i która znajduje się na dziedzińcu ich klasztoru Na Gródku w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 21. Wystawa będzie dostępna dwa miesiące.{:}{:en}

June 7 this year in the courtyard of the Dominican Sisters in Krakow The Gródek officially opened an exhibition dedicated to exceptional nurses who exercised his ministry in the city. The protagonists are: Maria Epstein – precursor of Polish professional nursing and Bl. Hanna Chrzanowska who wholeheartedly strive for the care of patients remaining in their homes and help them not only in matters of care for the body, but also the care of their spiritual needs.

These two wonderful nurses knew each other personally because Bl. Hanna Chrzanowska was a student of Maria Epstein, and then they shared their sincere friendship, even when Maria joined the Dominican convent.

We invite you to visit this very interesting exhibition, to which the Dominican nuns materials made available and which is in the courtyard of the monastery on Gródek in Kraków. Mikołajska 21. The exhibition will be available for two months.{:}

0 komentarzy