Zagraniczna prasa o Hannie Chrzanowskiej

„Beatyfikacja Pierwszej Pielęgniarki
Polska pielęgniarka, która inspirowała św. Jana Pawła II, będzie ogłoszona błogosławioną. Hanna Chrzanowska (1902 – 1973) oblatka, opiekunka chronicznie chorych i ubogich, uważana jest za pierwszą pielęgniarkę, która zostanie beatyfikowana. W swoich wypowiedziach Jan Paweł II stwierdził, że najwięcej o potrzebach chorych dowiedział się od niej. Jest ona najbardziej znana z zapoczątkowania pielęgniarstwa parafialnego w Krakowie.”

Powołanie Zespołu d/s organizacyjnych beatyfikacji

Dnia 15 grudnia 2017r w siedzibie Arcybiskupów Krakowskich przy ul.
Franciszkańskiej 3, odbyło się pierwsze spotkanie członków 37-osobowego
zespołu d/s organizacyjnych uroczystości beatyfikacyjnej Służebnicy
Bożej Hanny Chrzanowskiej w kwietniu przyszłego roku.

Zespołowi przewodniczy J. Eksc.ks. bp Jan Zając. Członkowie otrzymali
dekrety powołujące przez ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Wyznaczone zostały terminy spotkań roboczych.

Środowisko pielęgniarskie reprezentują :

Mgr Izabela Ćwiertnia – prezes KSPiPP

Helena Matoga – V- ce Postulator

Dr Tadeusz Wadas – Przewodniczący MOIPiP

Ks. dr Kazimierz Kubik – Duszpasterz Pielęgniarek i Położnych