120 rocznica chrztu bł. Hanny Chrzanowskiej (Wiązowna)

120 rocznica chrztu bł. Hanny Chrzanowskiej (Wiązowna)

Relacja z Wiązownej

22 czerwca 2023 gmina Wiązowna, we wsi o tej samej nazwie obchodziła 120 rocznicę chrztu bł. Hanny Chrzanowskiej. Mała Hania przyjeżdżała tam do swoich dziadków.

Pierwszym etapem tych uroczystości było odsłonięcie pomnika Hani Chrzanowskiej na terenie Gminnego Parku Centrum. Przedstawia on małą dziewczynkę z kokardkami trzymającą prawą rączkę na sercu, jakby potwierdzając, że miłość do człowieka i do Boga będzie ją wiodła przez całe życie. Zamysłem rzeźbiarza, Dariusza Denarskiego – mieszkańca gminy, było takie przedstawienie Jej postaci, by dzieciom wracającym z pobliskiej szkoły , łatwo było zwierzać się Błogosławionej ze swoich szkolnych i życiowych kłopotów. Odsłonięcia pomnika dokonali wybrani młodzi wolontariusze, uczniowie szkół podstawowych z Wiązowny i Malcanowa.

Pan wójt, Janusz Budny, dziękując samorządowi Gminy za decyzje o postawieniu pomnika, podkreślił w swoim przemówieniu znaczenie postaci bł. Hanny Chrzanowskiej dla lokalnej społeczności.

Następnie proboszcz parafii Przemysław Macios dokonał poświecenia pomnika, a delegacja Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z prezesem Tadeuszem Wadasem na czele złożyła pod nim kwiaty.

Kolejnym etapem była uroczysta Msza św. w kościele parafialnym pw św. Wojciecha w Wiązownie. Rodzina Szlenkierów, przodków pani Hanny od strony matki, ufundowała do tego kościoła kilka elementów wystroju, m. in. ołtarz i chrzcielnicę.

Mszę św. celebrował Ks. Bp Romuald Kamiński , biskup warszawsko-praski i Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. Wokół ołtarza zgromadzili się również Krajowy Duszpasterz Sł. Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski, proboszcz kościoła z ul.Senatorskiej w Warszawie – o.Lech Dorobczyński OFM, ks. proboszcz z Wiązowny Przemysław Macios, br. Daniel Kloch OMI, misjonarz z Madagaskaru, pochodzący z Wiązowny, oraz kapelani szpitalni. Obecność pocztów sztandarowych podkreślała wagę uroczystości.

Po Eucharystii młodzież ze szkoły muzycznej dała krótki koncert przeplatany refleksją wybranych pielęgniarek na temat ich zainteresowań i pasji pozazawodowych.

W uroczystościach tych, oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy wzięli udział również: chrześniak bł. Hanny Chrzanowskiej Stanisław Szlenkier, pielęgniarki z KSPiPP – z Warszawy i Krakowa oraz inne pielęgniarki z Otwocka i Warszawy, dyrekcja i grono pedagogiczne z Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku, , SS. Felicjanki prowadzące Hospicjum im. Hanny Chrzanowskiej w Warszawie, SS. Benedyktynki Misjonarki z Otwocka, SS. Benedyktynki Samarytanki z Niegowa, oblaci benedyktyńscy przy klasztorze SS. Benedyktynek Sakramentek w Warszawie, wolontariusze z Centrum Wolontariatu z Warszawy z opiekunem i skauci z zastępu im. Hanny Chrzanowskiej w Wiązownie.

Uroczystości zakończyły rozmowy przy wspólnym stole i smakowitym poczęstunku. A szczególne podziękowania należą się pani Teresie Kloch- Mizerskiej, księdzu proboszczowi z Wiązowny i wszystkim gościnnym parafianom.

Wolontariusze zdejmują szarfę

Twórca pomnika, rzezbiarz Dariusz Denarski

Pielęgniarki KSPiPP z Warszawy i Krakowa

Msza św. w kosciele parafialnym

Poczty sztandarowe

Przy chrzcielnicy ze Stanisławem Szlenkierem, chrześniakiem Błogosławionej

 

 

.