Pieśń „HANNO CHRZANOWSKA”

tekst i melodia ks. Stanisław Ziemiański SJ, Kraków, 13.IV.2017

 

Pieśń wykonana przez zespół pod dyrekcją Magdy Steczkowskiej w ramach koncertu w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie z okazji poświęcenia sztandaru i nadania imienia Hanny Chrzanowskiej szkole prowadzonej przez Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, kształcącej pracowników medycznych. Koncert odbył się 9.04.2018r.

 

{:pl}Błogosławiona Hanna Chrzanowska – porady dla pielęgniarek na trudne czasy{:}{:en}Advice to nurses from Blessed Hanna Chrzanowska for these difficult times{:}

{:pl}W tych trudnych czasach łatwo jest stracić z oczu to, co najważniejsze; w rosnącej presji, by poradzić sobie z wykonaniem pracy pielęgniarskiej, ryzykujemy, że zapomnimy dlaczego zostaliśmy pielęgniarkami, pracownikami służby zdrowia oraz gdzie możemy i powinniśmy zwrócić się o wsparcie duchowe czy moralne wzmocnienie. Naszym wzorem w tych wyjątkowych czasach powinna być nasza patronka błogosławiona Hanna Chrzanowska, która wyraźnie stwierdziła, że naszą rolą jest (więcej…)

POŻEGNANIE

W ostatnim czasie odeszły do Domu Pana dwie pielęgniarki seniorki; mgr Janina Chołdyk–Grodzicka oraz mgr Jadwiga Fudakowska–Woźniak.  Nauczycielki zawodu kilku pokoleń pielęgniarek. Związane z Państwową Szkołą Pielęgniarstwa w Krakowie do końca swojej pracy zawodowej.

Mgr Janina Chołdyk–Grodzicka, zmarła 10.04.2020, absolwentka Państwowej Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej w Krakowie z roku 1951, mgr nauk pedagogicznych, nauczycielka pielęgniarstwa i kierownik szkolenia zawodowego w Krakowskiej Szkole Pielęgniarek. Uhonorowana wieloma odznaczeniami: Za Wzorową pracę w Służbie Zdrowia, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wykształciła i wychowała kilka pokoleń pielęgniarek. Pochowana na cmentarzu Rakowickim 16 kwietnia.

Mgr Jadwiga Fudakowska–Woźniak  zmarła 15.04. 2020, córka profesora Józefa Fudakowskiego uwięzionego w Sachsenhausen razem z innymi profesorami UJ, absolwentka Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie z roku 1952, mgr nauk pedagogicznych, nauczycielka zawodu, kierowniczka szkolenia praktycznego. Uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Honoris Gratia za zasługi dla Miasta Krakowa oraz odznaką Za Wzorową pracę w Służbie Zdrowia. Odprowadzona do grobu rodzinnego 17.04.2020 na cmentarzu Salwatorskim.

Hanna w czasie epidemii

W latach 1950-1959 przez świat przetoczyła się epidemia choroby Heinego-Medina, zwanej tak od nazwisk dwóch lekarzy, niemieckiego i szwedzkiego, którzy w latach 1840-1890 jako pierwsi opisali tę chorobę. To się przyjęło, chociaż prawidłowa nazwa to poliomyelitis anterior acuta, czyli zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego – w skrócie polio. Polio jest chorobą wirusową. Najbardziej zjadliwy jest typ 1 wirusa, który uszkadza wybiórczo motoneurony, czyli neurony ruchowe rdzenia kręgowego, unerwiające nasze mięśnie. Uszkodzenie motoneuronów prowadziło do niedowładów mięśni i porażeń wiotkich, szczególnie kończyn dolnych. Większość zarażonych wirusem polio przeszła infekcję bezobjawowo, ale u wielu osób choroba pozostawiła po sobie różnego stopnia niepełnosprawność ruchową i zaburzenia neurologiczne. (więcej…)