Modlitwy przy grobie Hanny Chrzanowskiej.

Modlitwy przy grobie Hanny Chrzanowskiej.

Służebnica Boża Hanna Chrzanowska obecnie spoczywa pod jednym z ołtarzy w kościele św. Mikołaja przy ul. Kopernika w Krakowie.

Przy jej grobie codziennie gromadzą się i modlą nie tylko chorzy i pielęgniarki. Wierni mają nadzieję, że ta kolejna święta z Krakowa uprosi u Boga liczne łaski.

W tym miejscu chcemy prosić o informacje o wszelkich łaskach otrzymanych od Boga za wstawiennictwem Służebni Bożej Hanny Chrzanowskiej.

 

 

Informacje o Sł. Bożej Hannie Chrzanowskiej na stronie parafii pw. Św. Mikołaja

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

 

Kwiecień 1993r. Po Mszy św. odprawionej w Bazylice oo Franciszkanów przez  ks. bpa Stanisława Smoleńskiego w XX śmierci, wśród zgromadzonych pielęgniarek, chorych i ich opiekunów, padł wniosek o podjęcie starań o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej. Z wnioskiem wystąpiła pielęgniarka Zofia Szlendak – Cholewińska.

4 grudzień 1995 r. Podczas wizytacji kanonicznej Parafii św. Mikołaja w Krakowie przez JE ks. kard. Franciszka Macharskiego, po spotkaniu z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z jego prezesem Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem pielęgniarek i położnych ks. Kazimierzem Kubikiem, zwrócił się do ks. kardynała z prośbą o wszczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze  Hanny Chrzanowskiej.

Marzec 1997 r. Biskupi polscy zebrani na 287  Konferencji Episkopatu Polski wyrazili pozytywną opinię o stosowności wszczęcia procesu.

Powołanie przez ks. kardynała F. Macharskiego Komisji Historycznej pod przewodnictwem prof. dr hab. Urszuli Perkowskiej i  członków w osobach pielęgniarek : Krystyny Pęchalskiej i Marii Przybylskiej.

Październik 1998 r. Zakończenie prac Komisji Historycznej. Proboszcz parafii św. Mikołaja ks. prałat Antoni Sołtysik zwrócił się oficjalnym pismem do ks kardynała o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.

3 listopada1998 r. JE ks kard Franciszek Macharski wydanym dekretem uroczyście otworzył proces beatyfikacyjny.

Odbyło się zaprzysiężenie Trybunału w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich. Ceremonii dokonał ks kardynał w obecności mianowanego referenta ds kanonizacyjnych ks prof. hab. Stefana Ryłko. Asystenci ks. Andrzej Scąber i ks. Andrzej Grodecki . Postulatorem zaprzysiężono ks Antoniego Sołtysika  – proboszcza parafii św. Mikołaja, wicepostulatorem – pielęgniarkę Helenę Matogę, notariuszem prawnika, pielęgniarkę Marię Cherian.

Maj 1999 r. W kościele św. Mikołaja w Krakowie w każdą trzecią środę miesiąca trwają modlitwy o wyniesienie na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Jest to jednocześnie dzień spotkań formacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

Rozpoczęto przesłuchania świadków życia i dzieła Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Przesłuchano ponad 70 osób.

30 grudnia 2002 r. Uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym, Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej przez JE ks. kard F. Macharskiego.

30 stycznia 2003 r. Przekazanie dokumentów procesowych do Kongregacji ds Kultu Świętych przy Stolicy Apostolskiej. Postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego został wybrany ks. prałat Mieczysław Niepsuj, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie. Dokumenty przekazali : ks. Postulator Antoni Sołtysik wraz z ks. Kazimierzem Kubikiem.

Rozpoczęto opracowywanie POSITIO.

30 września 2015 r. podczas audiencji w Watykanie dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, Papież Franciszek potwierdził dekrety o heroiczności cnót Sług Bożych ks. Franciszka Blachnickiego i pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.

6 kwietnia 2016 r. doczesne szczątki Czcigodnej Służebnicy Bożej zostały przeniesione z Cmentarza Rakowickiego do krypty kościoła św. Mikołaja  w Krakowie przy ul. Kopernika 9.

7 lipca 2017 r. Zatwierdzenie przez Papieża Franciszka dekretu beatyfikacyjnego Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Podstawą było uznanie cudu za przyczyna Sługi Bożej.

7 grudnia 2017 r. wydanie Dekretu przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, powołującego Komitet Organizacyjny dla przygotowania uroczystości beatyfikacyjnej przewidzianej na 28 kwietnia 2018r., w przeddzień 45 rocznicy śmierci Służebnicy Bożej.