{:pl}Relacja z uroczystości 11 lutego 2022 roku w Birmingham{:}{:en}Coverage of the ceremony on February 11 in Birmingham{:}

{:pl}Relacja z uroczystości 11 lutego 2022 roku w Birmingham{:}{:en}Coverage of the ceremony on February 11 in Birmingham{:}

{:pl}{:pl}

Rada Pielęgniarek Katolickich (DBACCN) Diecezji Birmingham w Alabamie i ks. Joseph Lubrano, SDS (salwatorianin) byli gospodarzami Mszy świętej 11 lutego 2022 roku w intencji ofiar pandemii, jej rychłego zakończenia oraz wszystkich pracowników służby zdrowia i opiekunów medycznych. Po Eucharystii udzielano sakramentu namaszczenia chorych. W czasie Mszy św. obecne były relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, pierwszej świeckiej katolickiej dyplomowanej pielęgniarki, która została beatyfikowana. Relikwie na stałe zostaną umieszczone w małej kaplicy w katolickim kościele pod wezwaniem św. Józefa w Huntsville, Alabama, USA.

Artykuł biuletynu Stowarzyszenia Pielęgniarek Katolickich USA (NACN-USA).

(więcej…)

Trzecia rocznica beatyfikacji błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

Trzecia rocznica beatyfikacji błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

Uroczystości przy relikwiach w kościele św. Mikołaja w Krakowie

              

               

Życzenia przesłane przez Dianę Ruzicką:

Wishing you many blessing on this 3rd anniversary of Blessed Hanna’s beatification. Your dedication, devotion and persistence has given Catholic nurses around the world a saint to emulate and make us proud.

Życzę wielu błogosławieństw w trzecią rocznicę beatyfikacji Błogosławionej Hanny. Wasze poświęcenie, oddanie i wytrwałość dały katolickim pielęgniarkom na całym świecie świętego, którego możemy naśladować i sprawić, byśmy byli dumni.

Blessings from the USA tomorrow. We will be united in prayer. Please give my greetings to the Krakow Catholic nurses.

Błogosławieństwa jutro z USA. Będziemy zjednoczeni w modlitwie. Proszę o pozdrowienie dla krakowskich pielęgniarek katolickich.

In Jesus’ Holy Name,

W święte imię Jezusa,

Diana

Via Lucis z błogosławioną Hanną Chrzanowską

STACJA I

JEZUS POWSTAJE Z MARTWYCH

K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.

W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Panie Jezu, Twoje Zmartwychwstanie jest przełomowym wydarzeniem, które wszystko czyni nowym. Całe stworzenie, które dotąd jęczało i wzdychało, teraz może i powinno wyskakiwać z radości. Jednak nie odczuje jej bez nawrócenia, bez złamania w sobie przekonania o własnej wielkości. Wielka radość wymaga wyznania prawdy, że nie tylko nic nie znaczymy, ale nas po prostu nie ma bez Ciebie. Wielka radość wymaga przylgnięcia do Ciebie z wiarą.

Bł. Hanna nie wyniosła żarliwej wiary z domu, mimo że została ochrzczona jako dziecko. Oto fragment jej wspomnień:

Oboje moi rodzice byli niewierzący: i moja Matka (w paszporcie wyznania ewangelicko-augsburskiego), długie lata w mękach ateistycznego pesymizmu, i mój Ojciec (w paszporcie rzymski katolik) pozytywistyczny wówczas liberał co się zowie! Każde z nich straciło inną wiarę i każdemu z nich został po niej inny osad.

Bł. Hanno Chrzanowska, módl się za nami! Lub inwokacja (Hanno Chrzanowska opiekunko chorych i cierpiących, wstawiaj się za nami! (więcej…)