Via Lucis z błogosławioną Hanną Chrzanowską

STACJA I

JEZUS POWSTAJE Z MARTWYCH

K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.

W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Panie Jezu, Twoje Zmartwychwstanie jest przełomowym wydarzeniem, które wszystko czyni nowym. Całe stworzenie, które dotąd jęczało i wzdychało, teraz może i powinno wyskakiwać z radości. Jednak nie odczuje jej bez nawrócenia, bez złamania w sobie przekonania o własnej wielkości. Wielka radość wymaga wyznania prawdy, że nie tylko nic nie znaczymy, ale nas po prostu nie ma bez Ciebie. Wielka radość wymaga przylgnięcia do Ciebie z wiarą.

Bł. Hanna nie wyniosła żarliwej wiary z domu, mimo że została ochrzczona jako dziecko. Oto fragment jej wspomnień:

Oboje moi rodzice byli niewierzący: i moja Matka (w paszporcie wyznania ewangelicko-augsburskiego), długie lata w mękach ateistycznego pesymizmu, i mój Ojciec (w paszporcie rzymski katolik) pozytywistyczny wówczas liberał co się zowie! Każde z nich straciło inną wiarę i każdemu z nich został po niej inny osad.

Bł. Hanno Chrzanowska, módl się za nami! Lub inwokacja (Hanno Chrzanowska opiekunko chorych i cierpiących, wstawiaj się za nami! Read more

“Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca” – różaniec, tajemnice radosne

Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca…

Panie Jezu, jak dobrze, że znowu możemy spotkać się z Tobą. Powiedziałeś o sobie: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Tak, jesteś naszym życiem, w Tobie odnajdujemy sens wszystkiego, prowadzisz nas do domu Ojca, skąd wyszliśmy. Walczysz o nas. Ulepieni z prochu, w proch się obrócimy, ale nie umrzemy, bo Twoje życie jest w nas. Podzieliłeś się z nami swoją naturą. Nosimy w sobie otwarcie na nieskończoność, na świętość i nic, co skończone nigdy nas nie zadowoli. Dziś chcemy w sposób szczególny dziękować za dar naszego życia. Stworzyłeś nas z miłości, z miłością i do miłości, więc niespokojni będziemy dopóki na nią nie odpowiemy.

Jako wprowadzenie do dzisiejszej adoracji wysłuchajmy Pieśni Madonny na chwałę człowieka Romana Brandstaettera: Read more

“Sumienia pielęgniarek formująca” – różaniec, tajemnice światła

Sumienia pielęgniarek formująca…

Panie Jezu, w kolejny czwartek z wdzięcznością klękamy przed Tobą. Jak wielka łaska nas spotyka, że możemy trwać przy Tobie i z Tobą najbliższą godzinę. Gdzie mamy szukać pomocy i światła, jeśli nie u Ciebie? Pozwól, że w pierwszych minutach wyciszymy się. Chcemy uświadomić sobie Twoją realną obecność, Twoją wszechmoc, dobroć i miłość. Niech Duch Święty przyjdzie nam z pomocą.

Pierwsze minuty spędzimy na cichej adoracji. Zastanówmy się, z czym dzisiaj przychodzimy. Otwórzmy nasze serca przed Panem. Podziękujmy za dobro, którego doświadczyliśmy w ostatnim tygodniu. Przeprośmy za zło, którym sprawiliśmy ból Jezusowi. Poprośmy o łaski, których potrzebujemy. Wymieńmy imiona osób, które chcemy powierzyć naszemu Panu za wstawiennictwem bł. Hanny.

* * *

Panie Jezu, w naszych czwartkowych adoracjach przewodniczką jest bł. Hanna Chrzanowska. Wciąż rozważamy poszczególne wezwania litanijne. Dziś będziemy modlić się słowami:

Bł. Hanno Chrzanowska, sumienia pielęgniarek formująca – módl się za nami! Read more

“O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca” – różaniec, tajemnice światła

O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca…

Panie Jezu, dziękujemy za kolejne czwartkowe spotkanie z Tobą. Jesteś pośród nas żywy i prawdziwy. Chcemy Cię adorować, chcemy zasłuchać i zapatrzeć się w Ciebie. Właśnie w czwartek przekazałeś uczniom receptę na szczęście już tu na ziemi. Uniżywszy się, obmywszy im nogi, poleciłeś, aby i oni tak czynili. I dodałeś: „Będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować”.

Ześlij nam Panie swojego Ducha, abyśmy weszli w tę scenę, lepiej ją zrozumieli i zechcieli przyjąć. Read more

Różaniec z Hanną Chrzanowską – wszystkie tajemnice

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 20, 26-28):

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Panie Jezu, chcemy przejść razem z Tobą i Matką Najświętszą tajemnice różańca świętego i zobaczyć, jak urzeczywistniały się one w życiu Hanny Chrzanowskiej. Już za kilka miesięcy Kościół da nam ją jako wzór do naśladowania. Chcemy już teraz poznać ją i jej ścieżkę do Nieba. To jedna z wielu dróg, które łączy miłość do Ciebie i do człowieka.

TAJEMNICE RADOSNE: Read more

Pieśń “HANNA CHRZANOWSKA”

tekst i melodia ks. Stanisław Ziemiański SJ, Kraków, 13.IV.2017

                                         

Pieśń wykonana przez zespół pod dyrekcją Magdy Steczkowskiej w ramach koncertu w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie z okazji poświęcenia sztandaru i nadania imienia Hanny Chrzanowskiej szkole prowadzonej przez Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, kształcącej pracowników medycznych. Koncert odbył się 9.04.2018r.

 

Litany to bl. Hanna Chrzanowska

Litany to Blessed Hanna Chrzanowska

Lord, have mercy on us.

Christ, have mercy on us.

Lord, have mercy on us.

Christ, hear us.

Christ, graciously hear us.

God, the Father of heaven, have mercy on us.

God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.

God the Holy Ghost, have mercy on us.

Holy Trinity, one God, have mercy on us.

Holy Mary, pray for us.

Saint Joseph, pray for us.

Saint Benedict, pray for us.

All the holy men and women, saints of God, pray for us.

Blessed Hanna Chrzanowska, pray for us.

Blessed Hanna, who praised God for His great works, pray for us.

Who found Jesus Christ in the mystery of the cross, pray for us.

Who ardently explored the depths of his Divine Word, pray for us.

Who was united with Christ in the Eucharist, pray for us.

Who drew from the depths of Benedictine spirituality, pray for us.

Who found in prayer the power of faith, hope and charity, pray for us.

Who went with Mary in haste to assist the needy, pray for us.

Who with Our Lady of Sorrows consoled the despondent, pray for us.

Who served Christ in caring for the sick, pray for us.

Who sought support from the Holy Church, pray for us.

Who co-operated with pastors in the care of the sick, pray for us.

Who radiated a passionate love of God, pray for us.

Who was the embodiment of the eight beatitudes, pray for us.

Who selflessly performed acts of charity, pray for us.

Who defended life from conception to death, pray for us.

Who wisely taught the art of nursing, pray for us.

Who nurtured the conscience of nurses, pray for us.

Who administered the most basic nursing care to her patients, pray for us.

Who strove for respect of the nursing profession, pray for us.

Who unfailingly sought out the sick and abandoned, pray for us.

Who gathered to herself refugees and orphans, pray for us.

Who restored hope and joy to the disabled, pray for us.

Who cared for the body and souls of her patients, pray for us.

Who reconciled the sick with God, pray for us.

Who introduced the custom of celebrating Holy Mass in the homes of the sick, pray for us.

Who protected with great care the dignity of her patients, pray for us.

Who confronting human misery evoked compassion, pray for us.

Who inspired many towards service to the sick, pray for us.

Who prepared people to meet the sick and suffering, pray for us.

Who discovered God’s beauty in our world and revealed it to others, pray for us.

Who dispelled sorrows with serenity, pray for us.

Who bravely and faithfully bore all adversities, pray for us.

Who devoted her energies to the service of the sick, pray for us.

Who laudably fulfilled her nursing vocation, pray for us.

Who wholeheartedly gave herself to God and her neighbour, pray for us.

Lamb of God, who takes away the sins of the world, 
Spare us, O Lord. 
Lamb of God, who takes away the sins of the world, 
Graciously hear us, O Lord. 
Lamb of God, who takes away the sins of the world, 
Have mercy on us. 

 

Priest: Pray for us Blessed Hanna

Faithful: So that with our whole life we may give witness to loving kindness.

 

Let us pray:

God, you called Blessed Hanna to serve the sick, poor, and abandoned, may she who with her whole heart answered that call, through her example constantly encourage us in assisting our neighbours. Through Christ our Lord; Amen.

 

IMPRIMATUR

Curia of Archdiocese of Kraków

Nr 844/2018, Kraków, 28 April 2018

Archbishop Mark Jędraszewski

 

Prayers at the sarcophagus of Blessed Hanna Chrzanowska

Prayers at the sarcophagus of Blessed Hanna Chrzanowska

Currently, a sarcophagus with the remains of Bl. Hanna Chrzanowska is located in the southern nave of the church of St. Nicholas, under the altar setting depicting the coronation of Our Lady. The sarcophagus was made of alabaster. On the sarcophagus, the inscription: Blessed Hanna Chrzanowska, Nurse, 1902-1973. The author of the project is Mr. Stanisław Juszczak, and the founder of the Catholic Association of Polish Nurses and Midwives.

Many devotees pray at the sarcophagus, entrusting their intentions to the new Blessed.

In addition, the parish of St. Mikołaj invites you to the weekly Adoration of the Blessed Sacrament with Blessed Hanna Chrzanowska and the monthly Holy Mass. for the sick.


“Hour with Jesus and Hanna Chrzanowska”
every Thursday, at 17.00;
Holy Mass evening together in intention
reported patients – every 28th of the month,
St. Nicholas in Krakow, ul. Copernicus 9
(after the Mass – litany to Blessed Hanna and the celebration of her relics).

 

Litany to blessed Hanna Chrzanowska